Smart RAM gir raskere multimedia

NEC annonserte onsdag at selskapet har utviklet en ny minnearkitektur som skal forbedre ytelsen for grafikk og multimedia. Forbedringen skyldes verken økt minnehastighet eller økt antall pinner, snarere innebygget logikk i arkitekturen.

NEC annonserte onsdag at selskapet har utviklet en ny minnearkitektur som skal forbedre ytelsen for grafikk og multimedia. Forbedringen skyldes verken økt minnehastighet eller økt antall pinner, snarere innebygget logikk i arkitekturen.

Den nye arkitekturen, som har fått navnet ActiveLink, er basert på vanlig DRAM-teknologi og en logikk-kombinert DRAM-teknologi. Den logikk-kombinerte DRAM-teknologien i arkitekturen håndterer grafikk- og multimediaprosesseringen - som normalt utføres av sentralprosessoren (CPU). ActiveLink reduserer derfor mengden av data som må sendes over minnebussen og reduserer dermed et alvorlig flaskehalsproblem.

Arkitekturen har også en funksjon for å sende kontrollkommandoer fra CPU-en til den logikk-kombinerte DRAM-en gjennom minnebussen. Dette gjøres ved å legge til en signallinje til den konvensjonelle minnebussarkitekturen.

Ifølge NEC er ActiveLink-arkitekturen egnet for neste generasjon av DRAM-brikker som for eksempel Rambus DRAM og SLDRAM (Sync-Link DRAM). Også en annen minnearkitektur som NEC nylig har utviklet, Virtual Channel Memory, kan kombineres med ActiveLink.

Ifølge Newsbytes har NEC allerede utviklet en prototype av den logikk-kombinerende DRAM-kretsen, hvor datakomprimerings- og dekomprimeringmaskinvare er innebygget. Dataene blir komprimert til en firedel av størrelsen, noe som gjør at trafikken over minnebussen reduseres betydelig. Man får i praksis et grafikkbuffer inne i minnet.

En talsmann for NEC sier til Reuters at selskapet ikke regner med å kommersialisere den nye arkitekturen før i år 2000.

Til toppen