Smart WLAN-deling er ulovlig i Norge

Smart WLAN-deling er ulovlig i Norge

«Fon»-systemet som lar brukere dele trådløse soner har blitt en farsott, men Telenor rister på hodet.

Med penger fra Skype og Google skal spanske Fon konkurrere mot 3G ved å la brukerne dele trådløse nett.

Ideen bak Fon er at alle som tilgjengeliggjør sitt eget nettverk for Fon-brukere, skal få gratis tilgang hos andre Fon brukere. De som ikke vil dele ut eget nett, kan betale for tjenesten. Det vil koste rundt 20 kroner dagen.

Skype og Google har gått inn med cirka 170 millioner kroner. De har begge en egeninteresse i å se at Internett tilgang blir mer utbredt.

Løsningen er lansert i Sverige, og målet er å gå fra 10.000 svenske abonnementer til 50.000.

Men Telenor rister på hodet, og mener konseptet bryter med deres kontrakter, for en kunde har inngått et abonnoment som bare dekker bruk internt i en husholdning. Dette står også i kontraktene til aktører som videreselger ADSL fra Telenor.

Deling skaper dessuten en sikkerhetsrisiko. Når man åpner sitt eget bredbånd mister man kontroll og brukerens IP-adresse blir liggende igjen i logger på andre sider, påpeker Telenor.

- Dette er ikke lov slik våre kontrakter er utformet i dag. Fon-løsningen gjør det vanskelig å se hvem som faktisk bruker nettet, og dermed avdekke hvem som for eksempel laster ned barnepornografi, forteller informasjonssjef Arild Johannessen til digi.no.

Fon på sin side mener ingen er anonym hos Fon, ettersom selskapet har kunderegister og kan overlevere opplysninger til politiet hvis noen begår et lovbrudd.

Til toppen