Smarte mobiler tilbake i Vest-Europa

Tall fra Canalys tyder på mindre interesse for kategorien «smarte mobiler» i Vest-Europa.

Tall fra Canalys tyder på mindre interesse for kategorien «smarte mobiler» i Vest-Europa.

Analyseselskapet Canalys leverer blant annet kvartalsrapporter om markedet for diverse typer mobile enheter. En fersk rapport ser på markedet for «smarte mobiler» i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Kategorien «smarte mobiler» omfatter PDA-er, PDA-mobiler og smarte mobiltelefoner.

For EMEA som helhet vokste dette markedet med 25 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år. Økningen kommer hovedsakelig fra Øst-Europa, der markedet, målt i antall leveranser, vokste med 112 prosent. I Vest-Europa gikk markedet tilbake med 10 prosent.

Fordelt på typer apparater, gikk rene PDA-er tilbake 15 prosent. Canalys forklarer dette med at GPS-brukere i stadig større grad velger dedikerte enheter, framfor å ha GPS i kombinasjon med en PDA.

Såkalte «konvergente innretninger», det vil si PDA-mobiler, økte med 34 prosent. Dette, samt økningen i smarte mobiler, bidro til at Nokia økte sin andel fra 67,2 prosent til 75,8 prosent.

Blant de mindre leverandørene markerte Qtek seg med en en tredobling av antall leveranser.

Fordelt på leverandører, ser tallene slik ut:

Til toppen