Smarte tagger i IE6 er ny melkeku for Microsoft

Nettleseren Internet Explorer 6 som kommer med Windows XP, utstyres med "smart tags" som sørger for lenker og økt trafikk til Microsoft, uansett hvilke nettsteder brukeren besøker.

I den aller nyeste prøveutgaven av Windows XP, er nettleseren Internet Explorer 6 utstyrt med "smart tags", et hjelpemiddel Microsoft opprinnelig innførte i Office XP.

Oppgaven til smarte tagger i Office XP er dels å hjelpe til med ulike oppgaver, dels å tilby direkte forbindelser mellom et lokalt dokument og informasjon på Internett. Arbeider du med et Office XP-dokument, og skriver navnet på en person som er oppført i Outlook-adresselisten, dukker det opp et smart tag i form av et lite merke. Klikker du på merket, kan du velge om du vil lime inn vedkommendes adresse eller annen kontaktinformasjon, sende vedkommende en e-post og så videre. Har du kopiert tekst fra et dokument og skal lime det inn i et annet, vil en smart tag gi deg ulike formateringsalternativer. Trenger du børsinformasjon i et regneark, kan du utstyre det med smarte tagger som henter oppdatert informasjon fra spesifiserte adresser hver gang du klikker på dem.

Smarte tagger for Internet Explorer er utelukkende beregnet på å gi koplinger mellom det dokumentet du har oppe, og annen informasjon på nettet, uavhengig av de lenkene forfatteren av dokumentet har lagt inn. Det dreier seg altså om kode som Microsoft har skrevet for å supplere nettstedets henvisninger med Microsofts egne. Koden saumfarer dokumentet som vises, og legger en lillafarget bølget linje under ord den selv velger. Klikker du på disse ordene, får du et vindu som viser en rekke nettadresser som har med det merkede ordet å gjøre.

I den versjonen som er testet av henholdsvis News.com og Wall Street Journal, er det bare selskapsnavn, navn på idrettslag og navn på universiteter og høyskoler som understrekes, og referansene går til kilder som Microsoft driver eller er knyttet til. Virkningen for leseren er at dokumentet man er inne på berikes med flere lenker. Virkningen for Microsoft er at andre nettsteder enn dem opphavsdokumentet peker på, får økt trafikk, og dermed økte reklameinntekter.

Dette har reist et ramaskrik, blant annet på Slashdot.org, der Microsoft-hatere og andre hisser seg opp over denne nye måten å dra nytte av et eksisterende monopol på operativsystemer for PC-er, til å øke inntjeningen i et annet marked. De nye innbringende smarte taggene klargjør hvorfor Microsoft var så oppsatt på først å gi bort sin nettleser, og deretter integrere den i Windows.

Ifølge de to avisene forsvarer Microsoft seg med følgende argumenter:

  • Det er synlig forskjell mellom lenkene som ligger i selve dokumentet, og de lenkene som smart taggen tilbyr
  • Brukeren spares for belastningen det er å forholde seg til nettsteder med et utilstrekkelig antall lenker
  • Utformingen av smart taggene i den endelige utgaven av Windows XP er ennå ikke bestemt
  • Smart tag-funksjonen i IE6 vil i utgangspunktet være slått av. Det er opptil brukeren å aktivere det man måtte ønske av smart tag-funksjonalitet.
  • Det vil være mulig for andre leverandører å distribuere sine egne smarte tagger for å automatisere henvisningen til andre nettsteder
  • Smart tag-funksjonen vil kunne blokkeres av nettsteder som ikke ønsker at leserne skal få andre lenker enn dem stedet selv legger i sine dokumenter. Blokkeringskoden vil distribueres gratis av Microsoft.

Inntil videre skal smarte tagger begrenses til den versjonen av Internet Explorer som leveres med Windows XP. Det er uklart hvorvidt funksjonaliteten lar seg overføre til andre operativsystemer som Internet Explorer leveres til.

I en kommentar sitert i en oppfølgende artikkel i Wall Street Journal, sier en talsperson for Microsoft at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse, og at det kan tenkes at den offisielle versjonen av Windows XP som kommer i slutten av oktober, leveres uten smarte tagger for Internet Explorer.