Smartknapper forenkler Office-rotters liv

"SmartTag" i dokumenter er en ny oppfinnelse i Microsofts kommende kontorsuite Office 10. De forbereder også nye Internett-tjenester.

"SmartTag" - hvorfor ikke "smartknapp" på norsk - er små knapper som settes inn i et dokument i forbindelse med ulike gjøremål. Noen smartknapper vises hele tiden, andre kommer bare til syne når musen beveges over et område der smartknappen er satt.
Formålet med smartknappene er først og fremst å forenkle arbeide med å redigere og utforme dokumentene. Hvis du kopierer en Excel-tabell til et Word-dokument, kan det tenkes at du vil endre utseende på tabellen til noe som passer Word-dokumentet bedre. I stedet for å markere tabellen og arbeide gjennom menyen, trykker på smartknappen og velger blant alternativene den viser.


Et eksempel på smartknapp som bare kommer til syne når musen beveger seg over et aktuelt område, er når autokorrektur har gjort noe. Hvis du ikke ønsker denne automatiske rettelsen et sted, får du fram smartknappen ved å sa musen peke på det rettede ordet. Smartknappen lar deg så velge hva du vil rette ordet til, og lar deg også endre hvordan autokorrektur heretter skal forholde seg til denne strengen.

Smartknapper dukker opp i en rekke sammenhenger. Et nyttig eksempel er i forbindelse med automatisk nummererte innskutte lister. Noen ganger ønsker man å fortsette med en liste som er blitt avbrutt av noen bemerkninger i vanlig tekst. Words standardinnstilling er at nummereringen da starter på nytt. Glemmer du å hake av for "fortsett fra forrige liste", må du tilbake til menyen for å få dette til. Med smartknapp kan du gjøre endringen direkte fra teksten.

Tekstbehandleren i Office 10 har lært seg å kjenne igjen personnavn. Lar du musen fare over et personnavn, kommer en smartknapp til syne. Denne knappen gir deg opplysninger om personen slik de er lagret i kontaktlisten i Outlook. Du kan legge adresse og annen kontaktinformasjon direkte inn i Word-dokumentet, eller du kan få opp et e-postskjema med personen som mottaker.

- Smartknapper kan nyttes av avanserte brukere eller organisasjoner til å tilrettelegge Office-applikasjonene, forteller produktsjef Lisa Gurry.

- De er COM-objekter som støtter XML. Hvis du vil, kan du kopiere en smartknapp og programmere videre på den.

Smartknapper tenkes brukt som bidrag til tettere integrering mellom Office og Internett. Et nettsted kan tilby smartknapper som legger tabellinformasjon rett inn i et regneark, for eksempel salgsstatistikk, børskurs og så videre. Lenken mellom det lokale regnearket og nettstedet opprettholdes, slik at informasjonen holdes stadig ajour.

- Vi vil arbeide med tredjepart for å lage mange gode smartknapper, sier Gurry.

- Blant annet ser vi et stort potensial innen nettsteder for sport, der smartknapper kan brukes til å levere en rekke tjenester.

Til toppen