Smartkort-bruk eksploderer

Bruken av digital ID er i ferd med å ta av. Smartkortene har levd lenge, men først nå eksploderer bruken.

Hittil har betalings- og IT-bransjen levd med primitive magnetstripekort og enkle smartkort. Men nå kommer de avanserte smartkortene for fullt. Smartkortbrikken kan lagre inntil 256 Kb med data, inneholde en prosessor og ha krypteringssystemer. Kortene med prosessorer kan brukes til å lage avanserte sikkerhetsløsninger og ID-kort.

Det har tatt lang tid på grunn av standardkriger og høye priser, men nå viser tallene at det meste er løst. For i 2000 ble det solgt 628 millioner smartkort, en vekst på 45 prosent siden 1999, viser tall fra Dataquest, et datterselskap av Gartner Group.

En god del av salget skyldes den sterke veksten i mobilsalget.

Salget av rene minnekort står stille. Det er Gemplus og Schlumberger som dominerer smartkort-produksjonen i verden med en tredjedel av markedet hver.

Til toppen