Smartkort fra iD2 i virtuelt privat nett

Det finske datasikkerhetsselskapet F-Secure har kunngjort at det vil satse på smartkortløsninger fra iD2 Technologies. Det første praktiske produktet blir smartkortbasert tilgang til virtuelle private nett.

Det finske datasikkerhetsselskapet F-Secure har kunngjort at det vil satse på smartkortløsninger fra iD2 Technologies. Det første praktiske produktet blir smartkortbasert tilgang til virtuelle private nett.

Dette produktet blir tilgjengelig i løpet av første kvartal. Hensikten er å avverge at ikke-autoriserte personer får tilgang til det virtuelle private nettet (VPN). Alle autoriserte brukere tilordnes en offentlig krypteringsnøkkel som lagres sentralt. Forbindelsen er avhengig av at den private nøkkelen som lagres i smartkortet, svarer til den sentrale offentlige nøkkelen. Ellers avslås enhver tjeneste.

En stor fordel ved smartkortløsningen, er at alle brukere administreres sentralt. Rettigheter knyttet til utgåtte eller tapte kort kan slettes straks IT-ansvarlige får beskjed.

iD2 er et svensk selskap som har spesialisert seg på hjelpemidler og programvare for sikre transaksjoner og identifisering på Internett. Eierne er Ericsson, Reuters, SAP og Schroder Ventures. Selskapets teknologi er forenlig med smartkort fra alle større leverandører.

F-Secure tar sikte på å integrere iD2-løsninger i en rekke andre produkter for autentisering, digital signatur og kryptering.

iD2s løsninger markedsføres i Norge av Merkantildata. De integreres også i Internett-produkter hos andre selskaper, blant annet i økonomisystemet Scala.

F-Secure representeres i Norge av PDI Consult.

Les:


Til toppen