Smartkort tar over

Bruken av kredittkort som betalingsmetode på Internett vil falle tilbake til fordel for nye teknologier som smartkort og elektroniske lommebøker viser ny undersøkelse.

Bruken av kredittkort som betalingsmetode på Internett vil falle tilbake til fordel for nye teknologier som smartkort og elektroniske lommebøker viser ny undersøkelse.

En ny studie viser at transaksjoner over Internett med smart kort og "elektroniske lommebøker" vil stå for stadig økende andel av alle handler gjennomført på Internett. I dag står kredittkort for hele 98,5 prosent av alle online transaksjoner, ifølge undersøkelsen gjort av ActiveMedia. Denne andelen er ventet å falle til 90 prosent i løpet av 2001 etter hvert som nye teknologier vinner frem.

Alternative betalingsmetoder som smartkort, elektroniske lommebøker og e-checks er så langt bare for små prikker å regne på radaren, men tjenester som i dag benytter online-betaling regner med at disse nye metodene vil overta for 10 prosent av salget som i dag gjøres med kredittkort.

Smart kort og elektroniske lommebøker er ventet å vokse på et globalt nivå fra dagens 4,5 milliarder kroner, til 50 milliarder i 2001 og 180 milliarder kroner i 2002. En tredje variant "Automated Check Handeling" (ACH) er også ventet å øke raskt til et volum i 2002 på 47 milliarder kroner fra dagens nivå på 2,7 milliarder.

Selv om kredittkort er viktig for e-handel i verden i dag, håndteres allikevel de fleste handler som genereres via Internett med betalingsmetoder som går utenom webben. Foruten handler bestilt direkte over Internett inkluderer dette de fleste "Internett stimulerte" handler, men som kommer inn via telefon, e-post eller faks, men der hvor varene ikke betales online.

Av ulike årsaker er det ventet at denne betalingsformen vil beholde sin viktighet også for de neste 5 til 10 årene. Mye pga av at B2B-handler følges opp med ordrer utenom Internett, og fordi mange varer og tjenester ikke egner seg for handel over nettet. For eksempel er 2 av 5 B2B tjenester i dag utelukkende konsentrert om reklame og markedsføring av produkter og tjenester som simpelthen ikke kan selges via et skjema. Dette gjelder for eksempel advokt tjenester, konstruksjon, design og kontraktsbaserte avtaler, som alle tvinges i siste instans til å bli håndtert av mennesker.

Til toppen