Smartkort tilpasset kommende norsk bankstandard

Bull har lansert et nytt smartkort tilpasset EMV-standarden som skal være gjennomført i Norge innen utgangen av 2004.

Bull har lansert et nytt smartkort tilpasset EMV-standarden som skal være gjennomført i Norge innen utgangen av 2004.

Det nye kortet, døpt SmartEMV 1000, er tilpasset standarden definert av Europay, Mastercard og Visa (derav betegnelsen EMV), og er sertifisert av Visa for smarte kredit- og debet-applikasjoner.

I Storbritannia er overgangen fra magnetstripekort til smartkort for minibank og andre betalingstransaksjoner i gang allerede. Her vil 20 millioner av disse kortene utstedes allerede innen nyttår.

Smartkortansvarlig Roar Smidt i Bull Norge sier at de nye bankkortene vil bety et vesentlig framskritt for sikkerheten ved korttransaksjoner. Prosessoren i kortet kan håndtere autentisering etter RSA-algoritmen, med nøkler fra 1024 biter og oppover. Den åpner også for at kortustederen kan justere sikkerheten i kortet avhengig av pågående erfaring med både kortholderen og betalingsterminalen.

- Det betyr for eksempel at så lenge du har et godt forhold til banken, kan mindre beløp utbetales fra kortet uten at transaksjonen klareres sentralt. Men minker kontoen, eller du overtrekker den, kan en applikasjon i banken befale kortet å klarere også mindre transaksjoner.

Kortet er også laget slik at det kan kjøre flere applikasjoner på én gang. Dette er en teknisk tilrettelegging som er avhengig av å tas i bruk av kortutstederne.

Minnet på Bulls nye smartkort er 8 kB. Foreløpig er ingen EMV-kort større, selv om smartkort etter andre standarder kan ha minne opptil 32 kB.

Det er opptil bankene å bli enige om når man skal starte overgangen til smartkort for bank- og betalingstjenester i Norge. Smidt tror ikke at prosessen starter før mot slutten av 2001. Men fristen for når den skal være sluttført er allerede bestemt til utgangen av 2004. Prosessen krever at terminalene oppgraderes.

Les mer om smartkort:
Norsk Tipping satser på elektroniske penger
Bankene lager felles handlekort
Smartkortforfalsker dømt til 10 måneders betinget fengsel
Smartkortsikkerhet uten tiltrodd tredjepart
Smartkortsikkerhet i Operas kommende e-post-leser
Ingen interesse for SIM-kort på 2 MB
Tommelavtrykk erstatter PIN-kode i smartkortløsninger
Han fikk automatene til å godta falske smartkort
Smartkort fra iD2 i virtuelt privat nett
Til toppen