Smartmobiler svært egnet til virus-spredning

Det er bare én ting som hindrer massiv spredning av ondsinnet kode på mobiltelefoner.

Smartmobiler svært egnet til virus-spredning

Det er bare én ting som hindrer massiv spredning av ondsinnet kode på mobiltelefoner.

Moderne mobiltelefoner, ofte kjent som smarttelefoner eller smartmobiler, er i praksis små datamaskiner med svært omfattende kommunikasjonsmuligheter. Data kan hentes inn i mobiltelefonen via minnekort, synkronisering med en PC, WLAN eller annet datanettverk, punkt-til-punkt via Bluetooth eller IR, i tillegg til typiske mobiltjenester som GPRS og UMTS.

Dessuten er smarttelefonene i stand til å kjøre mange typer programvare.

David Perry, opplæringsansvarlige i Trend Micro, mener dette bidrar til å gjøre slike telefoner til en perfekt plattform for spredning av ulike typer ondsinnet programvare.

Det har de siste årene kommet en rekke eksempler på blant annet ormer som kan smitte mobiltelefoner, men felles for alle er at ingen er blitt spredt i noen større grad. De aller fleste har bare akademisk interesse.

Perry mener at årsaken til at ondsinnet programvare per i dag ikke er noen trussel mot mobilbrukerne, er at det ikke finnes noen dominerende operativsystem for plattformen.

- Dette mangfoldet gjør plattformen sterkere, sier Perry. Han viser til naturen, hvor uberørte skoger har et stort mangfold av arter, for eksempel planter, som ikke deler de samme svakhetene.

I monoskoger, som menneskeplantede skoger er et typisk eksempel på, er alle trærne gjerne av samme art. Dette gjør hele skogen mer utsatt for blant annet insektangrep og sykdom.

    Les også:

- Moderne datanettverk er, akkurat som monoskogen, basert på en monokultur, så de deler de samme svakhetene, mener Perry.

- Samtidig har raskere Internett-forbindelse, gjennom utbredelsen av bredbånd, ført til sterk økning i spredningen.

En analyse gjort av Gartner Dataquest i fjor viser at mobilmarkedet i de neste årene vil bli mindre dominert av ett operativsystem.

Analyseselskapet mener at 181 millioner håndsett vil benytte Symbian i 2009, en økning på nesten 100 millioner fra dagen nivå. Økningen i antall ventes ikke å bli like stor for Windows, likevel mern Gartner at Windows vil få en langt større andel i smarttelefonmarkedet enn i dag, og at antallet Windows-mobiler vil firedobles, til 71 millioner, innen utgangen av 2009.

Kraftigst vekst i prosent ventes det at Linux vil få, slik at det vil være 13 ganger så mange Linux-baserte mobiler i 2009 enn i 2006. Likevel ventes det ikke at det totale antallet Linux-mobiler vil være høyere enn 16,8 millioner. Antallet RIM-baserte håndsett ventes å bli fem-seks ganger høyere enn i dag. Det vil si bortimot 10 millioner i 2009.

Til toppen