SmartSuite: Diktér reiseregning til regnearket

- Talegjenkjenningen i den kommende "Millennium"-utgaven av SmartSuite lar deg diktere en reiseregning rett inn i et regneark, demonstrerer seniormarkedssjef i Lotus Penny D. Scharfman. Hun viser også den nye nettpublisereren FastSite.

- Talegjenkjenningen i den kommende "Millennium"-utgaven av SmartSuite lar deg diktere en reiseregning rett inn i et regneark, demonstrerer seniormarkedssjef i Lotus Penny D. Scharfman. Hun viser også den nye nettpublisereren FastSite.

SmartSuite Millennium er en oppgradering av Lotus' kontorsuite som kommer til sommeren - i juni på engelsk, i august på norsk. Den er tett integrert med IBMs talegjenkjenner ViaVoice Gold, uten pristillegg. Denne har tilsvarende egenskaper som Dragon Naturally Speaking fra Dragon Systems, et produkt som kan integreres i Microsoft Word og Corel WordPerfect. Det vil si at dikteringshastigheten kan komme opp i 140 ord per minutt - og at man foreløpig ikke kan skilte med noen norsk utgave.

Scharfman har fått gjengitt min noe molefonkne beretning om Lotus' noe forvirrende opptreden på CeBIT, og er ivrig etter å få rettet opp inntrykket. Regnearket med dikterbar reiseregning passer bra. Hun tar opp regnearkskjemaet, og begynner å diktere.

- Reiseregning for Penny Scharfman. Mandag 16. mars, overnatting på Bellevue i New York, 248 dollar, drosje fra hotell til flyplass tirsdag, 43 dollar, middag for flere gjester mandag, 987 dollar.

Tallene føyer seg pent inn i sine respektive celler, hun behøver ikke gjøre noe i strengt kronologisk rekkefølge, bare lese opp fra bilagene etter hvert som hun finner dem, og det spiller heller ingen rolle om hun noen ganger nevner beløpet først og formålet etterpå. Dette svært tiltalende opplegget for reiseregning er en spesiell anvendelse av talegjenkjenneren, fokusert rundt spesielle nøkkelord, og med en egen grammatikk. Den selges i USA, men er ikke tilgjengelig på andre språk.

- Du kan bruke ViaVoice til en rekke anvendelser, forsikrer Scharfman. - Du kan lage kommandoer til andre programmer, slik at du for eksempel kan styre nettleseren din med stemmen.

Ved diktat i tekstbehandling kommer ordene på skjermen noe senere enn jeg minnes fra Dragon. Det skyldes at ViaVoice gjenkjenner ord i grupper på tre og tre. Hastigheten er like høy, det er bare etterslepet som merkes. Når dokumentet er ferdig diktert, kan du sjekke det ved å få maskinen til å lese opp det den har skrevet. ViaVoice kommer på fransk, italiensk, tysk og spansk, i tillegg til USA-engelsk og det Lotus kaller internasjonal engelsk.

- Vi betrakter ikke britisk og amerikansk som to forskjellige språk. Vi har erfaringer med briter som har greid seg utmerket med den amerikanske versjonen, trass i utpreget britisk tonefall og ordforråd.

Scharfman mener at nettpubliseringsverktøyet FastSite er en større nyhet.

- FastSite er et verktøy for de som raskt skal publisere mange eksisterende dokumenter på et nettsted. Det er ikke meningen å ta opp konkurransen med varer som FrontPage, Domino Designer eller NetObjectsFusion. Framgangsmåten er at du samler dokumentene du vil ha publisert: tekstdokumenter, regneark, presentasjoner eller databaser. Opphavet til disse kan være Lotus SmartSuite eller Microsoft Office. FastSite konverterer dem fortløpende til passende web-formater, og leder deg gjennom en enkel tretrinns prosess der du først bygger nettstedet, deretter redigerer det og så publiserer det. En hjemmeside genereres automatisk. Du kan legge til og fjerne dokumenter, endre utseendet til hjemmesiden, til en seksjon eller til hele nettstedet. Du kan også bruke andre verktøy til å redigere videre på nettstedet eller dets komponenter. Poenget er at alt grovarbeidet med konvertering, opprettelse av hjemmeside og linker til underseksjoner og sider går automatisk.

Inntrykket mitt er at FastSite egner seg spesielt for intranettaktige anvendelser, der medarbeidere uten spesiell design- eller html-kompetanse vil raskt kunne få ut nøkkeldokumenter, og sørge for at dokumenter alltid er ajour. Altså et opplegg for enkelt å gjøre mange dokumenter tilgjengelige, uten særlig dynamikk over tid. Den store fordelen er at man slipper å tenke i dokumentformater, og at konverteringen til web-formater går automatisk. Publiseringen skjer til en valgfri web-tjener. Du kan godt bruke en Domino-tjener, men det er ikke noe krav.

FastSite er en verktøy-type Lotus foreløpig er alene om, og som heller ikke er varslet i Microsofts program for oppgradering av Office. Publiseringsverktøyet er et langt skritt utover muligheten til å lagre et dokument fra en tekstbehandler eller et regneark i html-format, noe SmartSuite har hatt i to generasjoner allerede. Hvis man pålegger de som skriver dokumenter å følge bestemte maler, kan tykke dokumenter legges ut på nettet, fullt utstyrt med innholdsfortegnelser og linker, i løpet av få timer.

Scharfman liker å snakke om "I-net-integrering". I-net er en felles betegnelse for Inter- og intranett. Det ærverdige regnearket Lotus 1-2-3 er i Millennium-utgaven utvidet med en dynamisk form for I-net-integrering.

- La oss si du har en nettadresse til en tabell med skiftende tall som uttrykker fenomener du ønsker å følge med på, for eksempel salgsstatistikk, aksjekurs og liknende. 1-2-3 lar deg etablere regneark med en dynamisk kopling til denne web-tabellen, og utnytte tallene derfra til videre beregninger eller grafiske framstillinger. Du kan velge hvilke deler av web-tabellen du vil følge med på, og du kan selv sette opp tidspunktene for når 1-2-3 skal hente tallene, dersom du ikke vil at regnearket skal oppdateres med nye tall hver gang du åpner det.

Lotus har satset mye på å overbevise markedet om at Java kan brukes til anvendelser på kontoret. Alternativet til SmartSuite, den Java-baserte eSuite, er posisjonert før brukere med mindre pretensjoner. Men skal begge brukes i en organisasjon, er det viktig at dokumentformatene er felles, for både tekst, regneark og presentasjoner.

- Vi har etablert et standard dokumentformat som nytter web-standarden html på en måte som sikrer både filkompatibilitet i dag, og peker fram mot XML som en framtidig felles standard, sier Scharfman. - All formatering bevares i all tekst, og i regneark bevares både formler og full nøyaktighet i alle desimaltall. SmartSuite leser dessuten Word 97 og Excel 97 direkte.

SmartSuite består av til sammen 32 applikasjoner. Standardutgaven inkluderer blant annet tekstbehandling, regneark, database presentasjonsprogram, kalender (den berømte Lotus Organizer), en sentral informasjonshåndterer, og nettpublisereren FastSite. På verdensbasis hevder Lotus å ha økt sin markedsandel innen kontorsuiter til 26 prosent i 1997, dokumentert ved en undersøkelse fra Dataquest. Scharfman mener at særlig organisasjoner som bruker Notes, vil ha mye å spare på å standardisere på SmartSuite.

En annen Dataquest-undersøkelse gir betydelig lavere brukskostnader for SmartSuite enn for Microsoft Office i sin alminnelighet. Andre argumenter bygger på en integrering med Notes som gjør det mulig å skrive Notes-dokumenter - også offline - som er direkte tilpasset en bestemt Notes-database, at alle nye filformater de siste årene er bakoverkompatible, at Microsofts nye lisensretningslinjer gir Lotus ytterligere konkurransefordeler, og at Lotus tilbyr bedre integrering mot store datasystemer, ikke bare overfor IBM, men også overfor blant annet SAP R/3.

SmartSuite vil være tilgjengelig i juni på engelsk, og i august på språk som norsk, dansk, svensk, finsk, nederlandsk, kinesisk og japansk. Det kreves Windows 95 eller NT, med hhv 8 MB og 16 MB minne. Minimum diskplass er 85 MB, mens en full installasjon krever 220 MB. FastSite krever 16 MB minne også under Windows 95. Talegjenkjenneren ViaVoice krever 32 MB minne under Windows 95, 48 MB under NT. Den krever videre ytterligere 100 MB ledig på disk, et 16 biters lydkort og minst en 166 MHz Pentium - eller 150 MHz med MMX.

Til toppen