Smartur for demente

Har GPS, SIM-kort og G-sensor, og er åpen for betatesting.

Smartur for demente
Uret fungerer som armbåndsur for den demente. Bevegelsene til den demente kan spores gjennom en app for iOS. Bilde: LOSTnFOUND

Et sveitsisk selskap, LOSTnFOUND, har utviklet et smartur beregnet på demente. De tilbyr interesserte å være med på betatesting. Detaljer om løsningen og betatesttilbudet gis på guard2me.com.

Selskapet mener GPS-uret gir pårørende og omsorgspersoner trygghet samtidig som pasienter med demens beholder tilstrekkelig bevegelsesfrihet. Det anfører at uret i mindre grad enn andre GPS-baserte sporingsenheter for demente krenker pasientenes rett til privatliv.

Argumentene som støtter opp om dette synet har med urets egenskaper å gjøre: I tillegg til GPS har det et integrert SIM-kort som er klarert for bruk i 145 land uten tilleggskostnader. Det innebærer sporing også i fravær av GPS-signaler, for eksempel innendørs eller i nærheten av høybygg. SIM-kortet innebærer også at uret kommuniserer over GPRS. En innebygget G-sensor skal gjøre det mulig for uret også å utløse alarm ved fall.

Som bildet viser, ser enheten ut som et alminnelig armbåndsur. Armbåndet er utformet slik at det kreves en egen nøkkel for å ta det av seg. Den røde knappen på siden utløser en alarm. Opplading skjer gjennom en USB-utgang.

Den demente kan spores fra en iPhone eller en pc. Teknologien gjør det mulig for én omsorgsperson å følge med på opptil 500 demente.
Den demente kan spores fra en iPhone eller en pc. Teknologien gjør det mulig for én omsorgsperson å følge med på opptil 500 demente.

Ved fall eller trykk på den røde knappen endres skjermbildet til å vise 160 tegn med vesentlig informasjon om pasienten.

Sporing skjer med pc eller iOS-enheter. Den som forvalter uret kan definere kriterier for å utløse alarm, for eksempel når bæreren beveger seg utenfor et bestemt område. Løsningen bruker karttjenesten til Google med tilhørende lokaliserings API (programmeringsgrensesnitt), slik at posisjon oppgis så detaljert som mulig, og slik at kart alltid er oppdatert.

Sporingsinformasjon samles fortløpende på forvalterens kontrollenhet. Argumentet for dette er at det gir en mulighet til å avdekke nye bevegelsesmønstre og få bedre oversikt over pasientens utvikling. En forvalter kan styre opptil 500 ur fra én konto.

Uret koster 298 euro (eks mva) i innkjøp, samt en månedlig avgift på 25 euro. De som vil være med på betatesting tilbys 20 prosent rabatt på kjøpet, og ett år med 20 prosent rabatt på den månedlige avgiften.