Småsparerne tar makten

Internett har gjort at informasjon spres raskere og til flere. Småsparerne får bedre tilgang til informasjon som tidligere var forbeholdt institusjonelle investorer. Uavhengige analyseselskaper vokser opp i skyggen av nettmeglerne.

Internett har gjort at informasjon spres raskere og til flere. Småsparerne får bedre tilgang til informasjon som tidligere var forbeholdt institusjonelle investorer. Uavhengige analyseselskaper vokser opp i skyggen av nettmeglerne.

På Stockholmbørsen har antall transaksjoner doblet seg det siste året. Fra januar til september i år er det gjennomført 10.1 millioner handler ved børsen.

- Det er ikke de store institusjonene som står bak. Det er småsparerne som handler aksjer som aldri før, sier Ulf Persson fra OMs statistikkavdeling til Finanstidningen.

- Det er nå omtrent 400 000 personer som handler over nettet i Sverige, sier Persson.

Denne "folkebevegelsen" har skapt vekst for uavhengige analyseselskaper. Disse selger analysene til nettmeglerne som i større grad må tilby kundene flere produkter.

- For oss er det viktig å kunne tilgodese våre kunder med nyheter og analyser som kan påvirke aksjekursen. Å bygge opp en egen analysetjeneste er en praktisk og økonomisk umulighet, derfor velger vi å kjøpe tjenestene, sier Peter Horwitz, administrerende direktør i nettmegleren Nordnet til Ekonomi24.

Den tiltagende konkurransen om kundene gjorde at Tele Trade i forrige uke annonserte at de tilbyr gratis realtidskurser via et eget program som kan lastes ned gratis fra Internett. Terskelen til å handle aksjer gjennom selskapet forventes å bli lavere. Tele Trade regner med å få 50 000 kunder på denne markedsføringen.
Les mer om gratis sanntidskurser:
Svensker satser på gratis sanntidskurser

De store bankene, som allerede har kompetanse og erfaring på å lage analyser, vil fremover gjøre analysene mer tilgjengelige på Internett:

- Vi skal hele tiden komme med en oppdatert side på Internett, men hovedvekten vil være på analytiske kommentarer. Det er først og fremst våre kunder som blir tilgodesett dette, sier Audun Bø, sjef for DnB Markets, til digitoday.no.

- Mange av våre analyser er allerede tilgjengelige for retail-investorer (red anm.: småsparere), sier Bø.

- Det ligger i kortene at våre analyser vil gjøres mer tilgjengelig på nettet etter hvert, sier Bjørn Morstad, leder for aksjehandel privatkunder og Internett i Kreditkassen, til digitoday.no.

Blant de uavhengige nettmeglerne har allerede E*Trade et samarbeid med Delphi Finans og E-INSIKT for levering av analyser. Stocknet tilbyr nyheter gjennom datterselskapet Stocklink, mens Net Fonds tilbyr børsmeldinger fra Oslo Børs.

Til toppen