SMB-bedrifter betaler dyrt for CRM

De norske bedriftene i SMB-markedet kan spare 435 millioner kroner i året ved å leie CRM-teknologi, hevder Kreasoft.

De norske bedriftene i SMB-markedet kan spare 435 millioner kroner i året ved å leie CRM-teknologi, hevder Kreasoft.

CRM (systemer for å administrere kunder) har fått et stygt rykte for å ikke holde det de lover.

    Les også:

Nå kommer også det Mo i Rana-baserte selskapet Kreasoft med en oppsiktvekkende CRM-undersøkelse mot det norske SMB-markedet. Kreasoft tilbyr outsourcing av CRM-funksjoner og har derfor brukt analyseselskapet Sentio for å bygge sine argumenter.

Små og mellomstore bedrifter betaler i dag 700 millioner i året på CRM-løsninger, viser en undersøkelse utført av Sentio mot 500 selskaper med mindre enn 20 ansatte. I tillegg er det samlet inn erfaringsdata fra 2.000 kundesamtaler i løpet av 2002 og 2003.

17,8 prosent av de spurte bedriftene hadde et system for CRM/kundebehandling, og 64.000 CRM brukerlisenser er i bruk.

Med en leid løsning ville de ha kommet ned i 265 millioner i året som vil være en besparelse på 435 millioner kroner, hevder Sentio og Kreasoft.

I kostnadsbildet for CRM-løsningene finnes både lisenser, maskinvare og konsulenttjenester. En stor del av selskapene har egne serverløsninger kun for CRM-system, mens regnskap er satt bort til et eksternt byrå.

Kreasoft har beregnet hva SMB-markedet kunne spart om de byttet fra egendrevet løsninger til med en on demand-løsning i samme prisklasse - som for eksempel Kreatos eget CRM-tilbud, Cerum.

Mens SMB-markedet i dag betaler 700 millioner i året, ville de med en leid løsning kommet ned i 265 millioner i året.

Dette er en besparelse som tilsvarer mer enn 1000 arbeidsplasser, påstår Sentio og Kreasoft.

Bedrifter med mindre enn 20 ansatte utgjør 96 prosent av det norske næringslivet, og utgjør over en halv million arbeidsplasser.

Kreasoft baserer sine beregninger utfra disse grunnlagstall:

Følgende tall er brukt i regnestykket:

- Årlige driftskostnader per server: 1.500

- Investering, server: 35.000

- Kjøpepris, CRM-lisens: 4.500,-

- Vedlikehold, CRM-lisens: 18 prosent per år.

- Kurs/support/vedlikehold per bruker per år: 1.500,-

- Virusprogramvare per bruker per år: 240,-

- Epostløsning per bruker per år: 240,-

Det er i tillegg beregnet at man i kombinasjon med eksterne konsulenttjenester og eget tidsforbruk bruker minst 12.000,- per år til generell IT-drift, når man selv eier CRM-løsningen.

Til toppen