Smekk for å snoke i ansattes epost

Et økende problem, sier Datatilsynet.

Smekk for å snoke i ansattes epost
Loven setter klare begrensninger for arbeidsgivers rett til å overvåke eller snoke i ansattes epostkontoer. Datatilsynet melder at flere nå får 75.000 kroner i gebyr for å ha brutt reglene. Bilde:

Arbeidsgiver har ikke lov til å åpne ansattes epost, med mindre det er nødvendig for å «ivareta den daglige driften eller andre berettige interesser ved virksomheten», sier forskriften som regulerer dette.

Likevel er ulovlig snoking et økende problem. Datatilsynet melder at flere må punge ut 75.000 kroner i gebyr for å ha lest ansattes meldinger.

En klar overvekt av tilfellene skjer i privat sektor. Ifølge tilsynet er det særlig når arbeidsforhold er uavklart eller avsluttet at det oppstår problemer.

– I flere tilfeller har arbeidsgiver fått videresendt den ansatte e-post automatisk, og -kontoen er holdt åpen en stund etter at arbeidsforholdet er avsluttet, sier tilsynets juridiske rådgiver Ylva Marrable i en pressemelding.

Syv arbeidsgivere er samlet blitt ilagt 390.000 kroner i gebyrer de siste årene, utdyper Datatilsynet overfor digi.no. Gebyrene varierer noe avhengig av konkrete vurderinger fra sak til sak.

Ifølge Datatilsynet er det bare unntaksvis forsvarlig at epostkonto holdes aktiv med fraværsmelding etter at en person har sluttet i jobben. Normalt skal kontoen avsluttes straks arbeidsforholdet opphører.

Flest spørsmål om problemstillingen får Datatilsynet fra ansatte. 44 av 50 henvendelser om innsyn i og sletting av e-post i første halvår kom fra arbeidstakere, ifølge tilsynet. Det er en kraftig økning fra i fjor, da det på samme tid var kommet inn 30 slike henvendelser.

Datatilsynet har siden 2009 hatt hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på personopplysningsloven eller tilhørende forskrift.

    Les også:

Les mer om: