Smekk på lanken etter Tandberg-kjøp

Meglerselskapet Alfred Berg har fått smekk på lanken etter rot under Tandberg Televisions kjøp fra Murdoch.

Meglerselskapet Alfred Berg har fått smekk på lanken etter rot under Tandberg Televisions kjøp fra Murdoch.

I slutten av september offentliggjorde Tandberg Television, den norske produsenten av utstyr for digitale TV-sendinger, at de hadde gjennomført et overraskende og stort oppkjøp: Tandberg Television betalte 2177 millioner kroner for den digitale TV-divisjonen til NDS, som eies av mediabaronen Rupert Murdoch og hans News Corporation.
Les om Tandberg Televisions vekst:
Men i etterkant av oppkjøpet dukket har Alfred Berg blitt etterforsket av Oslo Børs. Nå kommer reaksjonen. Meglerhuset Alfred Berg har fått en advarsel fra Oslo Børs for å ha blandet rollene.


"I forbindelse med oppdrag knyttet til Tandberg Televisions oppkjøp av Digital Broadcasting Business, ble to analytikere fra analyseavdelingen midlertidig overført til rådgivningsavdelingen for å bistå ved oppdraget", skriver Oslo Børs. "De aktuelle analytikerne fikk påbegynne arbeidet med en analyse av Tandberg Television før de ble ført tilbake til analyseavdelingen, og analysen ble publisert før emisjons- og oppkjøpsprospektet ble offentliggjort. Videre inneholdt analysen ingen omtale av den rolle analytikerne eller verdipapirforetaket hadde i forbindelse med transaksjonen."

Reglene som gjelder for norske meglerhus gjør at det skal være hermetiske skiller mellom analyse- og rådgivningsavdelingen nettopp fordi rådgivere i forkant av en stor transaksjon ofte får kurssensitiv informasjon.

"Etter Oslo Børs' oppfatning bidro fremgangsmåten til å skape usikkerhet hvorvidt analytikerne eller deres kunder oppnådde fordeler de ellers ikke ville fått. Oslo Børs har orientert Kredittilsynet om saken.", skriver Oslo Børs.

Til toppen