SMG tjener penger igjen

I oktober gikk alle tre gjenværende enheter i Santech Micro Group med overskudd, men for dem som fortsatt sitter med SMG-aksjer er det ingen vei tilbake. Første desember er samtlige aksjer i SMG under kontroll av CHS Electronics.

I oktober gikk alle tre gjenværende enheter i Santech Micro Group med overskudd, men for dem som fortsatt sitter med SMG-aksjer er det ingen vei tilbake. Første desember er samtlige aksjer i SMG under kontroll av CHS Electronics.

CHS Electronics (CHS) sin snuoperasjon i Santech Micro Group (SMG) er i ferd med å gi resultater. I oktober måned gikk samtlige enheter i SMG med overskudd, bekrefter nyutnevnt regionssjef for CHS, Lars Krull, overfor digi.no.

- Hovedårsaken er vel at vi har blitt mer fokusert i produktsortimentet. Vi kuttet ut mange ulønnsommme produkter, sier Krull. - Dessuten har det den siste tiden vært en markant økning i aktivitetsnivået.

- Fra det nåværende tidspunkt skal vi tjene penger hver eneste måned, sier Krull, som også har gjennomført betydelige kutt i overflødige kostnader. Konsernstaben til Santech Micro Group er fjernet - samtidig som datterselskapet til SMG Danmark, SMG International er lagt ned.

- SMG International var en konkurrent til CHS virksomhet utenfor Norden, og hadde derfor ingen naturlig plass i den nye regionale strukturen, sier Krull.

Til tross for at de gjenværende elementene av SMG - SMG Norge, SMG Sverige og SMG Danmark - tjener penger vil dette ikke gi fortjeneste til de gjenværende aksjonærene i SMG. CHS International kontrollerer nå mer enn 90 prosent av aksjene, og i følge verdipapirhandelloven § 1-5 må CHS derfor legge frem et pliktig tilbud på de gjenværende aksjene.

Et slikt tilbud ble sent ut i begynnelsen av oktober, med en respons på 2,2 prosent. Per 10.11.97 kontrollerer CHS dermed 99 prosent av aksjene i SMG. CHS vil overdra de resterende aksjer per 01.12.97 gjennom tvangsinnløsning for aksjonærer som ikke frivillig har benyttet seg av tilbudet. Tilbudet tilsvarer det opprinnelige budet til CHS - altså NOK 20,50 per aksje.

- Det er stort sett småsparere som ikke benyttet seg av det opprinnelige tilbudet, og jeg tror ikke tvangsinnløsning vil føre til særlige reaksjoner, sier Krull.

Til toppen