SMIL Boston gjør web til TV-kanal

W3C har offentliggjort et standardutkast kalt SMIL Boston, en XML-utvidelse som senker båndbreddekravet til multimedia, og som forenkler overføringen av video over web.

W3C har offentliggjort et standardutkast kalt SMIL Boston, en XML-utvidelse som senker båndbreddekravet til multimedia, og som forenkler overføringen av video over web.

SMIL står for "Synchronized Multimedia Integration Language", og uttales som det amerikanske ordet for smil. SMIL Boston er offentliggjort som offentlig utkast, og utvider fjorårets vedtatte anbefaling ("recommendation") SMIL 1.0 med moduler skrevet i XML (Extensible Markup Language, språket som vil erstatte HTML som felles språk for hele web).

Disse modulene legger grunnlaget for bedre interaktivitet i multimediaapplikasjoner på web, animasjon av andre punktformater enn GIF, og integrasjon med TV og video. Et annet poeng er integrasjon med andre XML-baserte språk som utvidet hypertekst (XHTML - extensible hypertext markup language) og skalérbar vektorgrafikk (SVG). Integrasjonen innebærer blant annet at tekst og vektorgrafikk kan legges opp til å følge tidsangivelser for visning lagt opp i SMIL.

SMIL Boston betraktes som et første skritt mot det som kan bli SMIL 2.0. W3C (World Wide Web Consortium) innbyr til kommentarer på sitt nettsted. Blant selskapene som har bidratt til SMIL Boston er Canon, Compaq, France Telecom, Intel, Macromedia, Microsoft, Panasonic, Philips og RealNetworks.

Enklere animering er blant de fordelene som nevnes spesielt med SMIL Boston. De animerte GIF-bildene som i dag preger web krever spesiell koding. SMIL Bostons XML-baserte animasjon gjør det mulig å skrive animasjoner ved hjelp av en teksteditor, og alle slags formater kan animeres, for eksempel jpg-filer, overskrifter i XHTML, vektorgrafikk i SVG og til og med video. Animeringsmodulen vil også kunne brukes på 3D-modeller, bare disse er skrevet i et XML-basert språk.

SMIL Boston skal gjøre det mulig å opprette multimedia presentasjoner som ett sammenhengende og navigerbart dokument, omtrent som en film med innebygget innholdsfortegnelse der du kan enkelt velger nøyaktig den sekvensen du vil se på.

SMIL Boston er videre lagt opp med tanke på nye kringkastingsteknikker som digital-TV vil medføre. Digital-TV krever ikke at et program kringkastes samlet. Det kan gjerne bestå av en serie multimediaobjekter hvis visning samordnes hos mottakeren. SMIL Boston kan brukes til å sørge for denne samordningen. Det kan skrives presentasjoner der deler aktiveres av signaler sent fra kringkasteren, heter det hos W3C.

I sin omtale av SMIL Boston, peker Cnet på at Microsoft, Compaq og Macromedia protesterte mot SMIL 1.0 når denne ble anbefalt i juni i fjor, på grunn av manglende evner til å integrere multimedia med øvrig innhold på web. Noen måneder seinere la de fram et alternativ kalt HTML+TIME, der TIME står for timed interactive multimedia extensions. Disse tre selskapene var alle representert i gruppa som laget SMIL Boston, der de fleste forslagene fra dette alternativet er innarbeidet.

Til toppen