Smil - ikke hyl, når ansatte går

Internett- og IT-selskapene skjeller og smeller når ansatte går, men de har selv skapt problemet og nyter godt av det.

Internett- og IT-selskapene skjeller og smeller når ansatte går, men de har selv skapt problemet og nyter godt av det.

I løpet av 1999 og så sent som i de siste dagene har flere store Internett- og IT-selskaper opplevd større avskallinger av ansatte. De to ferskeste eksemplene er Getronics som der store deler av programmerings- og konsulentstaben sluttet, og Cell - der to toppledere ble hevet ut. I etterkant har ledelse og utbrytere utvekslet bitre påstander, brev fra advokater og saksøkinger. Når enkelte Internett-selskaper prises til mangfoldige millioner per ansatt selv om selskapene ikke tjener penger, påkaller avhoppinger udiplomatiske virkemidler.

Dette er tull, og Internett- og IT-bransjen har selv mye av skylden for problemet. For de etter hvert svært høye aksjekursene som gir millionutbetalinger og stor handlefrihet, har en bakside. Men den har bransjen åpenbart ikke lyst til å forholde seg til.

På 80-tallet var det reklamebyråene som spratt opp som paddehatter. Uten behov for mer enn en PC, et lite kontor og et tusj-sett kunne man starte opp et byrå og kanskje selge det etter hvert. I dag er det Internett-selskaper som er enkle å starte og som kan gi stor fortjeneste.

Men nettopp fordi gevinstene er så høye og fordi det ikke krever store tomter, fete bankkonti, anlegg eller maskiner, ser vi og vil fortsette å se stadige avskallinger. Dette vil være en syklisk bevegelse styrt av opsjoner og aksjekurser. I Cells eksempel har kanskje aksjekursen sett toppen - i hvert fall på kort sikt. Kursen gikk i fra 50 kroner i mai til 300 i desember, for så å falle jevnt nedover til dagens 196 kroner.

Dermed er kanskje opsjonene de ansatte sitter på ikke lenger så interessante. Det kan være mer lønnsomt å starte på nytt og få med seg et kursløft fra bunnen av, for så å selge seg ut. Det er de urealistiske verdisettingene av de store børsnoterte selskapene som langt på vei driver de ansatte ut.

Et punkt til: Påstander om at de som går har brukt arbeidstiden til å starte nytt selskap er alvorlig. Men vi har alle brukt tiden til en arbeidsgiver til å legge planer og søke på nye jobber. Dog finnes det gradsforskjeller.

Det er lov å bli sur og lei seg når viktige folk slutter, men vi har et fritt arbeidsmarked og så lenge de store selskapene er villig til å kjøpe småselskaper som ikke tjener penger for millionbeløp, vil avskallingene fortsette.

Ledelsen i Internett-selskaper bør smile og tenke på sin egen oppstart og oppkjøp når de ansatte går i stedet for å hyle.

Til toppen