Smiley-patent vekker harme

En søknad fra Cingular om Smiley-relatert patent, vekker kanskje uberettiget harme.

En patentsøknad fra den amerikanske mobiloperatøren Cingular, under tittelen Using emoticons, such as for wireless devices, har utløst en bølge av billig og selvrettferdig harme.

Premisset for denne harmen er en oppfatning av at Cingular prøver å få patent på smileikoner – «smiley» eller «emoticon» – og at hensikten er å samle lisenspenger fra alle brukere.

I sammendraget av søknaden heter det at det gjelder «en metode og et system for å utløse et synlig ikon eller emoticon-form som angir sinnsstemningen eller følelsestilstanden til brukeren av den mobile klienten.» Det presiseres at ideen som søkes patentert er en dedikert eller delvis dedikert tast som brukeren kan trykke på for å vise ikonet, velge blant flere ikoner, eller legge et valgt ikon inn i en sammenheng.

Det Cingular søker å få patent på, er med andre ord ideen om en spesialisert tast for smileikoner på mobiltelefoner.

Hvorvidt dette berettiger harme, kan selvsagt diskuteres.

Til toppen