SMS brukes mest av kvinner

Kvinner sender langt flere tekstmeldinger enn menn, viser en fersk norsk undersøkelse.

Kvinner sender langt flere tekstmeldinger enn menn, viser en fersk norsk undersøkelse.

(Pressekontoret) Sju av ti norske kvinner sender tekstmelding minst én gang om dagen, viser en ny undersøkelse utført for mobiloperatøren NetCom. Til sammenligning sender seks av ti menn SMS daglig. Nesten 2000 personer fra hele landet deltok i undersøkelsen.

NetComs egen statistikk bekrefter at kvinner sender flere tekstmeldinger enn menn, og at denne trenden går igjen i alle aldersgrupper. Seks av ti abonnenter på SMS-produktet SMSmania, som lar kunden sende et høyt antall tekstmeldinger for en fast pris i måneden, er kvinner

Forskjellen mellom kjønnenes SMS-bruk øker med alderen. Mens kvinner i alderen 45 år og opp sender nesten dobbelt så mange tekstmeldinger som jevnaldrende menn, er differansen på bare 30 prosent for mobilbrukere fra 29 år og nedover.

Førsteamanuensis Berit Skog ved NTNU har fulgt SMS-bruken blant unge og kvinner i flere år. Hennes egen undersøkelse fra høsten 2004 viser at nordmenn først og fremst bruker SMS for å gi beskjeder og lage avtaler. Deretter kommer diskusjoner, bildesending og flørting.

– Kvinner er ivrige mobilbrukere, fordi mobilen er et godt verktøy for å ivareta og vedlikeholde det sosiale nettverket. Og i tillegg til å lage avtaler og sende beskjeder, kan man være kreativ via SMS, for eksempel ved å bruke SMS-språk eller dialekt. Dette appellerer særlig til kvinner, forteller Skog.

Kvinner bruker også mobilens MMS-funksjon til å ta og sende bilder. Derimot ligger gutta foran når det gjelder å bruke SMS-meldinger til flørt, samt å sende inn meldinger for å si sin mening i debattprogrammer på tv. Mens kvinner dominerer Idol-avstemmingene, ifølge Skogs undersøkelse.

Til toppen