SMS effektiviserer kafé-bestillingen

Du sender en SMS-melding fra bordet. Bestillingene skrives ut fortløpende på en remse i kaféen, og ventetiden halveres.

Du sender en SMS-melding fra bordet. Bestillingene skrives ut fortløpende på en remse i kaféen, og ventetiden halveres.

Det norske kompetanseselskapet fikse.net har laget en SMS-tjeneste kalt "Kelner", som de mener kan gjøre livet enklere for både personale og gjester på travle kaféer. Tjenesten demonstreres på selskapets nettsted.

- På travle serveringssteder som barer og kaféer må du i dag vente dobbelt, først for å fange servitørens oppmerksomhet, dernest på å få det du har bestilt. Vår SMS-tjeneste "Kelner" sparer både gjest og personale for den første typen ventetid, forklarer daglig leder Jon Fredrik Fikse til digi.no.

Fikse ser for seg at ordningen forklares på en plakat på bordet, den samme som oppgir bordnummeret. Syntaksen på meldingen er enkel: "Kelner 17 4 pils og en pizza" betyr at bord nummer 17 skal ha fire pils og en pizza. Plakaten opplyser om hvilket nummer meldingen skal sendes til.

- Vi tenker oss at meldingene skrives ut fortløpende på en remseskriver, slik at bestillingene effektueres etter hvert som de kommer inn. Dette er ingen løsning for framskredne restauranter, men kan være svært effektiv på serveringssteder med et begrenset utvalg av enkle tilbud. Jeg har ingen tro på bruk av mobil og SMS til å erstatte for eksempel vanlig betaling. SMS-bestilling dekker derimot et behov alle ser, og som gir fordeler til alle parter.

Tjenesten tenkes drevet i sin helhet gjennom Fikse.nets servere, og krever ingen investeringer i kaféen utover skriveren.

- Kelner-tjenesten bygger på allmenn teknologi vi har utviklet for hensiktsmessige SMS-tjenester, forklkarer Fikse. - Foreløpig står demo-en der, uten at vi driver aktiv markedsføring for den. Det vi derimot satser sterkt på nå, er en løsning for ekstravaktinnkalling, der sjukehus, vikarbyråer, vaskefirmaer og andre kan sende ut et stort antall SMS-forespørsler på en gang, fra en PC, og motta tilbakemeldingene på PC-en der det er enkelt å systematisere dem.

Fikse mener at SMS har vært litt "fjortis" og litt mystisk, siden det innebærer telekommunikasjon, og at en del selskaper har tatt seg grovt overbetalt for skreddersydde løsninger.

- Vi har laget et rammeverk som kan gjøre tjenestene mer regningssvarende, og som er rimelig skalerbart. Vi har vist det til Netcom og Telenor, og mottatt positive tilbakemeldinger.

Til toppen