SMS undergravde mobilt Internett i Europa

SMS undergravde mobilt Internett i Europa

SMS-bølgen sinket bruken av mobilt Internett i Europa i forhold til Japan, mener Forrester.

Selv om Japan og Europa introduserte mobile internettjenester omtrent samtidig på slutten av 1990-tallet, ligger Japan omtrent fem år foran i utviklingen, ifølge analyseselskapet Forrester.

52 prosent av japanerne surfer regelmessig på Internett via mobilen, mens det bare er cirka 10 prosent som gjør det samme i Europa. Japanerne bruker mobilen aktivt for å sjekke rutetabeller og om det er forsinkelser på kollektivtransporten og de er flittige brukere av lokaliseringstjenester for å finne frem til restauranter.

I Europa derimot, er det ringetoner som har vært i fokus når det gjelder mobiltjenester.

Analyseselskapet Forrester Research har sett litt på hva som er årsaken til at Japan har kommet så langt frem i forhold til Europa innen mobil bruk av Internett.

Tidligere har det vært hevdet at det har sammenheng med lavere utbredelse av internettilgang, men dette er ikke Forrester enig i. De har funnet noen andre årsaker til Japans forsprang.

Japan hadde ikke SMS da mobilt internett begynte å ta av. Dermed åpnet muligheten seg for den japanske mobiloperatøren NTT DoCoMos internettbaserte I-mail løsning. I dag bruker 94 prosent av japanske mobilbrukere e-post, mens bare 37 prosent bruker SMS.

Grådige europeiske mobiloperatører får også en del av skylden. I Japan trenger ikke innholdsleverandørene å forholde seg til en mobiloperatør når de skal levere en tjeneste. Dermed sitter innholdsleverandørene igjen med 91 prosent av den genererte inntekten. Dermed har over 100.000 forskjellige leverandører satset på å levere mobilt innhold.

Til sammenligning må europeiske innholdsleverandører forholde seg til mobiloperatørene og bruke deres løsninger.

De tar 40 prosent av inntektene og dermed blir det ikke like lukrativt å være tjenesteleverandør.

Konkurransen er mindre i Japan, enn i Europa. Det skulle normalt sett tilsi en bedre situasjon for forbrukerne i Europa, men det er ikke tilfelle. I Japan er det tre aktører som lever av inntekter fra cirka 100 millioner mobilbrukere. NTT DoCoMo er størst med 52 millioner abonnenter.

Størrelsen og dominansen gir disse aktørene god kontroll over hva slags funksjonalitet mobilen skal ha, og det gir de også gode kort på hånden når de forhandler med banker, medieselskaper og lignende for å få dem til å legge til rette for mobil internettbruk. De japanske mobiloperatørene har brukt denne makten på en måte som har kommet mobile internettsurfere tilgode.

Til toppen