Smutthull i spamforbudet

Det finnes smutthull i forbudet mot e-postreklame til norske arbeidstakere, og de utnyttes.

Det finnes smutthull i forbudet mot e-postreklame til norske arbeidstakere, og de utnyttes.

Lovverket som har stoppet uønsket reklame i digitale postkasser har bare omfattet privatpersoner. Helt fra 2002 har bedrifter utnyttet muligheten til å sende ut reklame til e-postadresser norske arbeidstakere.

I går ble det satt en sluttstrek for det siste. EUs kommunikasjonsvernsdirektiv (2002/58/EF) har innført et forbud mot å sende uønsket reklame, spam, på e-post til folk på jobben, og Norge følger med.

Barne- og familieminister Laila Dåvøy presiserer at det nå er ulovlig å sende reklame til fysiske personer med mindre de har gitt samtykke på forhånd.

Bedrifter som bryter forbudet vil kunne få bøter og etter hvert anmeldt til politiet av Forbrukerombudet.

Men Incent Services, som har spesialisert seg på løsninger for massekommunikasjon til mobiltelefonen, har funnet et smutthull for nye kunder.

Ifølge de nye reglene som gjelder fra 1. februar kan en leverandør sende tilbud om relevante tjenester på både e-post og SMS, så fremt de har innhentet samtykke på forhånd. Tilbudene må også fortelle hvordan kunden når som helst kan melde seg ut av tjenesten ved enten SMS eller e-post.

Ifølge Forbrukerombudet er imidlertid ekstrautstyr til bil ikke et tilsvarende produkt som en bil. Dette følger direkte av Ot.prp 92 (2003-2004).

Smutthullet forklares likevel slik av Incent Services:

- Det hele forutsetter at tilbudene som kommer, må ha en klar relevans til det kunden har gått med på. Har kunden for eksempel kjøpt en bil, er det naturlig at kunden senere kan få spørsmål om service og ekstrautstyr på bilen, forklarer daglig leder i Incent Services, Geir Sand Nielsen, til digi.no.

Selskapet har utviklet tjenesten Incent Communicate for å håndtere slike formål. Dette er en skreddersydd tjeneste til næringsdrivende som ønsker å benytte seg av de nye mulighetene endringen i EU reglene medfører.

Med denne tjenesten kan næringsdrivende omgå EU-reglene og fortsette å sende nye kunder reklame for sine egne produkter ved hjelp av e-post eller SMS/MMS.

Men det stiller også krav til utforming, mengde og hyppighet på kommunikasjonen til kundene. Kunden skal ha nytte av den informasjonen han mottar.

De første til å ta tjenesten i bruk er IAESTEs næringslivsdager. Fra 8. til 10. februar arrangeres Norges største jobbmesse for studentene ved NTNU og det ventes rundt 5000 besøkende.

Alle de besøkende vil få tilbud om å motta informasjon fra potensielle arbeidsgivere på mobiltelefonen.

Incent Services har sitt utspring fra Gründerskolen.

Rådgiver Frode Elton Haug i Forbrukerombudet presiserer at det er kun lov for bedrifter som har solgt ett produkt å tilby senere tilsvarende produkter. Skal næringsdrivende sende markedsføring for tilleggsprodukter, må det uttrykkelig søkes om samtykke fra kunden som når som helst kan melde seg av ved et enkelt klikk.

Forbrukerombudet har fått mange spørsmål fra næringsdrivende om hvordan de skal gå fram i forhold til de nye reglene som trådte i kraft i går. Næringsdrivende kan fortsatt sende reklame til bedriftsadresser som ikke har privatnavn som post@bedrift.no.

Til toppen