Smutthull redder Microsoft-avtale

Fylkeskommunene kan kjøpe 30.000 Microsoft-lisenser uten anbud nå, men etter jul kunne det blitt millionbot.

Fylkeskommunene kan kjøpe 30.000 Microsoft-lisenser uten anbud nå, men etter jul kunne det blitt millionbot.

Fylkeskommunene og Microsoft inngår nå i julerushet en stor avtale som trolig vil passere 30 millioner kroner i verdi over tre år. Grensen for at innkjøp til Fylkeskommunene skal konkurranseutsettes er 500 000, så dette kan være en ulovlig direkte anskaffelse, ettersom konkurrentene ikke har fått sjansen til å konkurrere om kontrakten.

    Les også:

Men hvis avtalen er ulovlig, hva er egentlig konsekvensene for Microsoft og Fylkeskommunene? Svaret ser ut til å være nesten ingenting.

Avtalen havner nemlig i et legalt smutthull, som er oppdaget, men ennå ikke tettet. Hadde avtalen blitt inngått etter jul kunne det blitt svært dyrt.

Reglene for hvordan offentlige anbud skal gjennomføres er nemlig strenge. Hvis man hadde konkurranseutsatt avtalen og fått inn flere tilbud, og gjort en feil i prosessen, så kunne det blitt dyrt.

Men når avtalen er inngått helt uten konkurranse, så finnes det rett og slett ikke sanksjonsmuligheter som svir.

En tilbyder som er forbigått i en konkurranse kan gå til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), til EFTAS overvåkingsorgan ESA eller til en domstol for å få stoppet kontrakten, forteller Trygve Olavson Laake, advokat og partner i Schjødt.

– Hvis kontrakt er inngått kan en forbigått tilbyder reise erstatningskrav for tapt fortjeneste. Ved alvorlige brudd på reglene vil samtlige tilbydere kunne kreve erstatning for kostnadene med å delta i konkurransen, sier han.

Hvis man derimot kutter flere hjørner og ikke utlyser noen konkurranse i det hele tatt, er historien en litt annen.

– Hvis en oppdragsgiver ikke har hatt konkurranse kan dette også innklages, og inngåelse av kontrakt kan da stoppes. Dersom kontrakt er inngått vil det imidlertid normalt ikke kunne kreves erstatning, og det er ingen andre gode sanksjonsmuligheter, ingenting som svir, sier Laake.

Problemet er at man sjelden får vite om anskaffelser utenfor konkurranser før kontrakten er inngått, påpeker han.

– Er kontrakten først inngått kan den ikke stoppes.

Dette kan nærmest betraktes som et juridisk smutthull, og det er man klar over i administrasjonen. Nye regler er under utarbeidelse i Moderniseringsdepartementet, som snart skifter navn til Fornyingsdepartementet.

– Det er foreslått regler som kan gjøre slike avtaler til gjenstand for sanksjon, med administrativt gebyr på inntil 15 prosent av kontraktens verdi. Men inntil videre er sanksjonsmulighetene svært dårlige, sier Laake.

Et slikt gebyr kunne med andre ord kommet opp i 4,5 millioner kroner hvis den totale kontrakten med Microsoft er på 30 millioner kroner. Det ville i så fall ha fjernet mesteparten av rabatten som er forhandlet frem, som trolig er på rundt 20 prosent.

Nye regler vil trolig vedtas på nyåret, ifølge Laake.

Til toppen