Snarlig avklaring om støtte til bredbånd

Regjeringen planlegger ikke å støtte bredbånd-utbygging i til neste år, men rådene ligger snart på bordet.

Flere mente regjeringen brøt sine valgkampløfter når man i forslaget til statsbudsjett bare bevilger tre millioner til kartlegging av utfordringene. Både SV og Senterpartiet har lovet støtte til bredbåndsutbygging i distriktene, for rundt 10 prosent av norske husstander har foreløpig ikke noe tilbud.

I utgangspunktet vil kalenderen vise 2007 før regjeringen dermed kan gi penger til videre utbygging.

Men det kunne ha gått mye fortere. Det eneste regjeringen foreslår å bevilge til nest år er tre millioner kroner til utredning, men konsulentselskapet Teleplan er allerede i gang med denne utredningen.

Nå får digi.no vite av Moderniseringsdepartementet at den første utredningen vil være ferdig allerede om noen uker.

Men hva som kommer nå og hva som eventuelt skal komme senere vil ikke seniorrådgiver i Moderniseringsdepartementet, Nils Gulbrandsen, svare på. digi.no skrev i går at regjeringen er svært ordknappe om hva de vurderer.

Årsaken er enkel: Man er redd for at hvis man signaliserer milliard-støtte vil dette få Telenor og de andre utbyggerne til å stoppe eller bremse sine utbygginger nå og heller få støtte til å gjøre den i 2007.

Det er to faktorer som vil bestemme nesten hele regnestykke for hvor mye regjeringen vil måtte legge på bordet. Det ene er hvilke båndbredde man mener folk har krav på. Det andre er hva slags teknologier man er villig til å vurdere.

Det billigste vil være å si at alle skal kunne hente opp vanlige nettsider i et greit tempo og at 3G-nettene kan brukes til dette. Hvis man i tillegg er villig til å bruke Wimax-teknologien som nå bygges ut i Norge, vil regningen bli minimal. Men sier man at alle skal få tilgang på TV-kanaler over Internett blir det en multimilliard-regning.

Gulbrandsen vil ikke fortelle mye om mandatet Teleplan har fått, men han røper at departementet 3G-nettene ikke vil defineres som bredbånd. Man tenker på ADSL med 1 MBit-hastigheter og oppover, forteller han. Man vil derfor trolig også se på bruk av Wimax.

Han bekrefter at departementet er enig med at båndbredden vil bestemme utbyggingsprisen.

- Vi har bedt Teleplan regne på flere alternativer. Mandatet er beregne hvilke områder som ikke vil ha et bredbåndstilbud i 2007 og hva det vil koste å gi disse husstandene et tilbud, forteller Gulbrandsen til digi.no.

- Hvis departmentet får en rapport fra Teleplan allerede nå i desember, hvorfor kunne man da ikke ha begynt å dele ut støtte til utbygging i 2006 og ikke vente et helt år, spør digi.no.

- Det er opp til politikerne å bestemme hva som skal skje til neste år og i 2007, påpeker han.

Til toppen