Snart blir det billigere å ringe i utlandet

EU ønsker makspris for roaming. Forslaget skal behandles i EUs ministerråd og parlament.

Snart blir det billigere å ringe i utlandet

EU ønsker makspris for roaming. Forslaget skal behandles i EUs ministerråd og parlament.

Forslaget om å regulere mobilprisene til og fra utlandet vil bare omfatte samtaler, ikke SMS og datakostnader. Det er de såkalte roamingprisene (prisene når man ringer til en person i, fringer fra eller mottar en samtale i utlandet) som er foreslått regulert.

Lovforslaget om makspris for roaming er ventet vedtatt til våren eller på forsommeren neste år og tre i kraft to, tre måneder senere.

EU-kommisjonene forventer en gjennomsnittelig prisreduksjons på roaming med 50 til 70 prosent.

De nasjonale telemyndigheter har foreløpig bedt om regulering på samtalepriser. SMS, MMS og datatrafikk er ikke foreslått regulert i denne omgang.

Til toppen