Snart enklere å klage tele-problemer

Nå skal det blir enklere å klage på alt rotet hos mange av IP-telefoni og bredbåndsaktørene.

Teleklagenemnda behandler klager fra forbrukere som mener at teleoperatørene Telenor, NetCom eller Tele2 har krevd for stor betaling for trafikk eller faste avgifter over fast eller mobilt telefonnett.

Nå varsler Forbrukerrådet at Teleklagenemnda vil bli erstattet med en ny nemnd.

Det er forskriften til lov om elektronisk kommunikasjon som pålegger alle som leverer tjenester på telefon, mobil og Internett å inngå avtale om å delta i brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, for å sikre brukerens mulighet til å klage på slike tjenester.

Den nye Brukerklagenemnda for teletjenester skal behandle klager på kvalitet, fakturering og manglende tjenestetilbud.

I perioden fra 1. november til den nye brukerklagenemnda er på banen, trolig fra nyttår, må kundene sende sine klager direkte til Telenor, NetCom og Tele 2, det vil si til selskapet der de selv er kunde, opplyser seniorrådgiver Terje Sørensen i Forbrukerrådet.

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Mange av de nye internett- og teleselskapene sliter med dårlig kundeservice og klagene har hopet seg opp. Nå straffer myndighetene bransjen med en ny ordning for å løse de mange kundekranglene.

I dag finnes ingen klagenemnd for teletjenste-kunder, med unntak av Teleklagenemnda. Men denne nemnda behandler kun klager rettet mot teleoperatørene Telenor, NetCom eller Tele2. Klagene er fra kunder som mener operatørene har krevd urimelig stor betaling eller gitt dårlig service.

For resten av telebransjen er det Forbrukerrådet som har måtte ta imot alle henvendelser. Forbrukerrådet vil bevisst ikke kalle det klager, men henvendelser ettersom rådet ikke kan behandle klager eller iverksetter tiltak.

Rådet har derimot hatt en meglerrolle, og innkalt blant annet NextGenTel til møter flere ganger ettersom dette selskapet har toppet klagetoppen.

Men fra nyttår vil tele-bransjen få sitt eget klageorgan; Brukerklagenmenda for elektronisk kommunikasjon

som skal gjelde for alle leverandører av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Og i motsetning til Forbrukerrådet skal den nye nemden behandle og avgjøre tvister. Det vil dermed bli enklere å klage og få avgjort de mange kranglene en del av ADSL og IP-telefoni-selskapene er involvert i.

Det er forskriften til lov om elektronisk kommunikasjon som pålegger alle som leverer tjenester på telefon, mobil og Internett å være med i klagenemnda. Dette for å sikre brukerens mulighet til å klage på slike tjenester.

Seniorkonsulent Per Johnsen i Forbrukerrådet forteller til digi.no at rådet nå har sendt ut invitasjon til 228 telefon- og internettselskaper med 14 dagers svarfrist om å være med. Men invitasjonen er kanskje er kanskje et misvisende ord - det er plikt for alle å delta, og nemda skal være operativ 1. februar 2006.

Ifølge § 10-1 i ekomloven skal norske tilbydere av disse elektroniske tjenester delta:

  • Offentlig fastnett telefontjeneste,
  • offentlig mobiltelefontjeneste,
  • Internettilgang,
  • minimumstilbud for overføringskapasitet,
  • nummeropplysningstjeneste,
  • telefonkatalog,
  • offentlig betalingstelefon eller
  • ytelser til funksjonshemmede og brukere med spesielle behov

Leverandører av innholdstjenester kommer ikke under denne kategorien.

Klagenemnda er EU-initiert og reguleres av forskrifter i Ekomloven.

Formålet er å sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom forbrukere og tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenter.

Nemnda skal finansieres av de 228 selskapene som skal delta med et oppstartgebyr på 25.000 kroner, i tillegg til årsgebyr og klagegebyr.

- Dersom det ikke kommer klager innen 30. april 2007 vil oppstartgebyret bli tilbakebetalt, framholder Johnsen.

Styret vil bestå av representanter fra Forbrukerrådet, tilbyderne og en nøytral formann, gjerne en dommer.

Den nye Brukerklagenemnda for teletjenester skal behandle klager på kvalitet, fakturering og manglende tjenestetilbud.

Forbrukerne vil nå få større muligheter til å få sine klager behandlet med den nye nemnda. Adgangen til slik behandlingen vil skje etter type tjeneste – og uten begrensninger for hvilken tilbyder man vil klage på.

Til toppen