Snart Internett-adresser med æ, ø og å

Stadig flere nettbrukere ønsker seg adresser med ikke-engelske bokstaver. Icann har nå satt fart i det nødvendige arbeidet.

Internett dekker hele kloden, men adressene begrenser seg til det latinske alfabetet og de 27 bokstavene i det engelske alfabetet. Dette skaper problemer for selskaper som stol-produsenten Håg og personer som heter Øystein.

I mellomtiden har en rekke selskaper lansert systemer som lar deg bruke særbokstaver og tegn som å, ø og æ. Men brukere som registerer slike adresser vil ikke få så veldig mye trafikk - adressene krever ofte at du installerer programvare eller har andre begrensninger.

Network Solutions, som administerer adressene med .com, org og net-endelser, har allerede åpnet for registering av adresser på 60 språk, men adressene vil ikke fungere før man blir enig om en internasjonal standard. NORID, administratoren av de norske .no-adressene, sier de vil vente på internasjonale standarder. Internet Engineering Task Force har studert problemet en stund, men nå ønsker Icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) fortgang i arbeidet. Under sitt møte i Melbourne denne uken nedsatte Icann en komite som skal legge frem forslag til internasjonale løsninger og standarder innen juni. Men det er ikke sagt noe om når Icann skal ta en avgjørelse.


Komiteen skal ikke bare tenke på æ,ø og å, men også skriftspråk som det kinesiske og hvordan slike tegn skal kunne oversettes.

Til toppen