Simula

Snart kommer FHI og Simula med app for smittesporing: Slik virker den

Appen er avhengig av flere kritiske faktorer for å lykkes.

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve understreker at et godt testregime er avgjørende for om sporingsappen vil ha effekt.
Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve understreker at et godt testregime er avgjørende for om sporingsappen vil ha effekt. (Foto: Dado Ruvic/Reuters/Simula)

Appen er avhengig av flere kritiske faktorer for å lykkes.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I statsråd fredag ble det vedtatt en forskrift som åpner for å etablere et automatisert sporingssystem basert på sporing av mobiltelefon og nedlastet app. Målet er å kontrollere spredningen av koronaviruset i Norge, og å kunne erstatte store deler av det manuelle arbeidet som i dag tar mye kapasitet.

Folkehelseinstituttet og Simula Research Laboratory har siden 13. mars utviklet en slik løsning som snart er klar for lansering. Koblingen mellom lokasjonsdata og helsedata gjør at appen allerede har reist mange personvernspørsmål, og Datatilsynet opplyser til Digi at de for tiden har stor pågang av henvendelser om appen.

Det vil bli frivillig å laste ned appen. Men skal tiltaket lykkes, må et stort flertall av befolkningen velge å gjøre det. Også flere andre kritiske faktorer må oppfylles for at løsningen skal monne.

– En ekstraordinær situasjon

På fredag forrige uke publiserte VG en kronikk fra Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg og toppsjefene Simula, Norges Forskningsråd og Direktoratet for e-helse. I kronikken redegjør de for hvorfor de mener befolkningen bør ta i bruk det inngripende tiltaket. 

De skriver at det i denne situasjonen er svært viktig å finne nye metoder som kan kontrollere spredningen av viruset. Appen kan ifølge kronikkforfatterne bli ett av flere effektive og målrettede tiltak mot spredning.

«Vi er nå i en helt ekstraordinær situasjon, og hver enkelt av oss kan som en del av den nasjonale dugnaden, være med å redusere smitten raskere ved å velge å bruke appen», skriver de.

Helsemyndighetene bruker følgende eksempel for å forklare hvordan løsningen fungerer:

«Ola har valgt å installere appen på sin telefon. Hvis Ola blir syk, og får konstatert av lege at dette er Covid-19, kan helsemyndighetene spole tilbake i dataene fra hans mobil og se hvem han har vært i nærkontakt med de siste to ukene. Alle de som ut fra dette defineres som kontakter av Ola de siste dagene, vil om de har appen, få et SMS-varsel der de oppfordres til å gå i karantene. De vil ikke få vite at det er Ola som er blitt smittet.»

Nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter

Appen går i bakgrunnen og samler inn lokasjonsdata med både GPS og Bluetooth for å få så nøyaktige posisjoner som mulig.

Hva som defineres som nærkontakt bestemmes av helsemyndighetene, og kan enkelt kodes om i appen ved endringer. Foreløpig er nærkontakt definert som nærmere enn to meter i mer enn ett kvarter, forteller Kyrre Lekve, viseadministrerende direktør i Simula Research Laboratory til Digi.

Får SMS med beskjed om å gå i karantene

Med appen nedlastet på telefonen vil man få SMS fra helsemyndighetene om man har hatt slik nærkontakt med en bekreftet smittet av koronaviruset.

Der skal det stå hvilken dag det var snakk om, men ikke klokkeslett, og ikke hvem.

SMS-en vil for eksempel kunne lyde: «Den 23. mars var du i nærkontakt med en person som nå har blitt påvist koronasmitte...». Videre vil SMS-en informere om at man skal gå i karantene, og eventuelt annen informasjon og råd fra myndighetene.

Viseadministrerende direktør i Simula, Kyrre Lekve. Foto: Simula

Dagens karanteneregler pålegger hjemmekarantene i 14 dager for personer som har hatt nærkontakt med bekreftet smittede.

Rådgivningen som kommer på SMS skal skje utenfor dette systemet. Myndighetene får ut telefonnumrene og sender meldingen.

– Det vil både være en forsikring for deg selv og, og for de som er smittet som vil gi beskjed raskt til nærkontakter, mener Kyrre Lekve i Simula.

Ingen selvrapportering

Rapporteringen av smittede i appen skal helsevesenet gjøre fortløpende ved testing.

– Helsemyndighetene har allerede et sentralt register, og et system der legene legger inn smittetilfeller. Samkjøringen av dette systemet med appen er det som står igjen nå før appen kan tilgjengeliggjøres for alle, sier Lekve.

I appen defineres kun smittede og ikke-smittede. Det er ingen andre nivåer som selvraporterte symptomer eller mistanke om smitte. Ifølge Lekve har det vært et poeng å ikke bruke selvrapportering i løsningen.

– Vi har erfaring med at det blir veldig mye feilkilder. Og vi vel alle og enhver kjent litt på en frykt nå, sier Lekve.

– 70 prosent må ta appen i bruk

Løsningen er avhengig av flere kritiske faktorer for å lykkes. Både må en kritisk masse velge å laste ned appen, helst de fleste.

– Vi vet ikke akkurat hvor mange som må til. Vi tror at det vil kunne hjelpe uansett, men skal effekten virkelig bli avgjørende, må vi kanskje opp i 70 prosent, anslår Lekve.

Les også

For at løsningen skal lykkes er den også avhengig av at det kjøres et godt testregime, understreker Lekve.

I midten av februar skrev Digi om en tilsvarende app brukt av myndighetene i Kina, der innbyggerne får informasjon om både sine egne og andres nærkontakter ved å oppgi ID-numre. Det finnes også lignende løsninger i andre asiatiske land.

Ifølge Simula har det vært viktig å utvikle en løsning fra bunnen av i Norge, tilpasset det norske samfunnet og der man har full kontroll på alle funksjoner, og ikke benytte tilsvarende apper fra andre land.

– Har dere sammenligningsgrunnlag med samme vilkår i andre land?

– Nei, vi tror vi er de første som har utviklet et slikt system tilpasset forventningene til personvern og datasikkerhet i den vestlige verden. Vi har samarbeidet med Storbritannia om utviklingen, så de er litt i samme bås.

– Da vet dere ikke hvor godt det funker?

– Vi vet ikke, men samtidig tenker vi at dette er den mest lovende måten å få samfunnet til å fungere igjen med den kunnskapen vi har.

Vil ikke brukes til å håndheve karanteneregler

– Kan appen se hvem som er i karantene og deres bevegelser?

– Det er teknisk mulig, men det gjør vi ikke. Den norske befolkningen ville aldri godtatt at politiet skulle gått inn og håndhevet karantene på den måten. Slike apper i Asia gjør det, og de er effektive, men det er ingen i Norge som er på det nivået.

– Det er allerede kritisk at vi får mange nok til å laste den ned, og da er vi kritisk avhengig av tillit. Vi må vise frem alt vi kan at vi tar datasikkerhet og personvern på alvor. Dette kan bare bli en suksess hvis folk tror på oss, utdyper han.

– Veldig negativt potensial

Simula tok selv kontakt med Folkehelseinstituttet 11. mars og tilbød seg å hjelpe, og har i ukene etter utviklet løsningen i felleskap med Scienta og Shortcut. Utviklingsarbeidet er ledet av professor Olav Lysne og research professor Ahmed Elmokashfi. 20 forskere skal ha vært involvert i prosessen siden 13. mars.

– Hvordan opplever dere å jobbe med et sånt oppdrag?

– Dette har både gått ekstremt fort og det er ekstremt alvorlig. Dette er en type app som har et veldig negativt potensial. Derfor er jeg veldig glad for at det nettopp er oss som gjør det. For meg, som vet hvem som gjør dette, er det veldig betryggende.

Les også

– Tror dere appen kan føre til en varig oppmykning av folks forhold til personvern?

– Det skal jeg ikke spekulere i. Men for Simulas vedkommende er dette et meget spesielt tiltak, i en meget spesiell situasjon. Vi har ingen ønsker om at dette skal bli hverdagen.

Dataene skal brukes til forskning

Dataene skal lagres i 30 dager før de blir slettet. Grensen på 30 dager er satt fordi det er den maksimale perioden nødvendig for å varsle de man tidligere har hatt nærkontakt med når diagnosen er satt, opplyser Simula.

I tillegg til varsling av nærkontakter, vil dataene appen genererer fortløpende hentes ut til forskning på den pågående og fremtidige pandemier. Dette vil ifølge Simula være anonymiserte og aggregerte data som ikke identifiserer enkeltpersoner. Disse dataene vil kunne lagres lenger.

– Nødvendig med kontroll

– Vi er superpositive til alle kontrollmekanismer for å sikre personvernet og datasikkerheten. Hvis myndighetene for eksempel lager et kontrollorgan som skal følge dette, vil vi være positive til det, sier Kyrre Lekve i Simula.

– Tror du det vil være nødvendig?

– Ja, det tror jeg. Noen må kontrollere kontrollørene, svarer han.

Det gjenstår fremdeles en del vurderinger og arbeid med både smittevern og personvern, og programvarens stabilitet. Dette må på plass før appen kan lanseres. Ifølge Kyrre Lekve i Simula vil det skje «rimelig snart».

Les også

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)
Til toppen