Snart leveres USB fra PC-kort

- Mye av arbeidet i PCMCIA-foreningen tar sikte på å gjøre PC-kort til felles grensesnitt for mange løsninger, sier styremedlem Robert Schneider. Et viktig prosjekt gjelder samordning av Universal Serial Bus (USB) og dens utvidelse, FireWire (IEEE 1394).

- Mye av arbeidet i PCMCIA-foreningen tar sikte på å gjøre PC-kort til felles grensesnitt for mange løsninger, sier styremedlem Robert Schneider. Et viktig prosjekt gjelder samordning av Universal Serial Bus (USB) og dens utvidelse, FireWire (IEEE 1394).

Kombinasjonen av PC-kort og Windows 95 har gjort mye for brukere av bærbare PC-er. Dette standardiserte grensesnittet lar deg trekke det som i den bordbundne verden er fastskrudde interne kort, inn og ut av maskinen uten problem med drivere og liknende trivialiteter. Men det siste året er det som en gang var et miniatyrisert mirakel, forbigått av forskjellige løsninger som er enda mindre. Betyr dette at standarden brytes ned?

- Vi håndterer dette på to måter, forteller Schneider. - For det første arbeider vi for å trekke mange utviklere av mindre kort inn i vårt standardiseringsarbeid, slik at deres patenter kan lisensieres til alle våre medlemmer. For det andre finner alle de mindre løsningene en plass i vår grensesnitt strategi. Også de som ikke vil være med hos oss, bruker PC-kort-adaptere når de skal kommunisere med PC-er.

Schneider vil ikke si mer om USB/FireWire-prosjektet, annet enn at han reagerte med vantro da han fikk høre om det, og at det kan komme til å stille foreningen overfor en mulig ny fysisk sammenkoplingsstandard der det kan være problemer med tilbakevirkende kompatibilitet. Han regner med en avgjørende kunngjøring i løpet av seks til tolv måneder.

- Når det gjelder de mindre kortene som er i bruk i dag, er det viktig å være klar over at de omfatter svært forskjellige løsninger. Noen er ikke annet enn små minnebrikker, mens andre kan skreddersys til svært avanserte applikasjoner.

Schneider forteller at Miniature Card eller MCIF som Toshiba tok initiativet til i sin tid, nå er en vedtatt standard i PCMCIA-foreningen, og følgelig lisensierbar til alle foreningens medlemmer etter bestemte vilkår. SmartMedia-kortet (også kjent som SSFDC) behandles i en av foreningens komitéer. Begge disse er rene minnebrikker. SmartMedia er liten som et frimerke, og nesten like tynt.

- Dette er egentlig bare en spesifikasjon for å nedfelle tynne brikker på et plastunderlag. Selskaper som skal nytte den, må selv være halvlederprodusenter. Men det svarer seg økonomisk når du produserer mange nok. I motsetning til dette er Miniature Card en hylse for standard komponenter, slik at den kan nyttes i egne applikasjoner av selv svært små produsenter.

En annen ny standard hos PCMCIA-foreningen er Small PC Card, et fullverdig PC-kort i fjerdedels størrelse, beregnet på blant annet hånd-PC-er, telefoner, kameraer og digitale lydopptakere.

Et småkort-format som holder seg utenfor PCMCIA-samarbeidet, er CompactFlash Association som blant annet nyttes til Kodaks nye digitale kameraer. Men også disse kameraene leveres med et PC-kort som utfylles av CompactFlash-kortet i den ene enden når du skal overføre bilder til PC-en og vil slippe bryderiet med kabel.

Schneider innrømmer at det kunne vært ønskelig med en større grad av standardisering på dette feltet, men forklarer at markedet krevde løsninger så raskt at flere selskaper og grupper har tjent godt på å komme med egne løsninger. Så skifter han tema.

- Kombinasjonen av smartkort og PC-kort kan få svært mange anvendelser, sier Schneider og viser eksempler på smartkort som kan stappes inn i PC-kort. - Et smartkort kan håndtere digitale signaturer, men ikke kryptering. Derimot kan meget avansert kryptering bygges inn i et PC-kort.

Schneiders eget firma, amerikansk-tyske SCM Microsystems (som Schneider grunnla etter ti års innsats for Intel), brukte to uker på å utvikle prototypen på en hjemmebankterminal som han mener kunne selges for rundt 50 dollar.

- Alle bankapplikasjonene kjøres på PC-kortet, inklusiv kryptering, mens brukeren identifiseres gjennom smartkortet som stappes inn i PC-kortet. Terminaler som kan motta PC-kortet er ikke bare PC-er, men nye TV-er, NC-er osv.

Schneider mener betalings-tv vil kunne ordnes på samme måte, med et smartkort som identifiserer seeren, mens PC-kortet dekrypterer videosignalene. Det vil kunne realiseres for både analog og digital video.

Selv om PCMCIA-foreningen mangler noen sentrale aktører som Sony, forener den over tre hundre selskaper med avansert teknologi, blant dem Intel, IBM, Compaq, 3Com, AMD, Toshiba og Texas Instruments. Standardene er utformet i nært samarbeid med Microsoft, selv om foreningen beklager den manglende PC-kort-støtten i NT 4.0. 132 medlemmer er europeiske, med de største innslagene fra England, Frankrike, Tyskland og Skandinavia.

Til toppen