Abonner
JUSS OG SAMFUNN

Snart må kommunene bruke åpne formater

Informasjon på offentlige nettsteder skal kunne leses av alle.

Regjeringen kunngjorde i dag at den har vedtatt en ny forskrift om at hele den offentlige sektor må bruke visse åpne dokumentstandarder fra og med 1. januar 2010 på nytt innhold. Men gjerne andre formater i tillegg.

Dette betyr at brukere av alle kommunale eller statlige nettsteder skal kunne lese dokumenter, uavhengig av hvilken programvare og type datautstyr den enkelte bruker.

Statlig sektor har siden 1. januar 2009 vært pålagt å følge de obligatoriske kravene i Referansekatalogen for IT-standarder for offentlig sektor versjon 1.0. Tidsfristene er noe forlenget når det gjelder nytt multimedieinnhold.

Nå skal de samme kravene også gjelde for kommunal sektor. Offentlige nettsider skal tilfredsstille overforstående krav på alle tidligere publiserte dokumenter og multimedieinnhold innen 1. januar 2014.

- Å ha lik tilgang til offentlig informasjon er en demokratisk rett. Derfor må det offentlige bruke åpne formater. Med denne forskriften sikrer vi lik tilgang for alle til innhold fra alle offentlige nettsteder - også de kommunale, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys, i en pressemelding.

Statsråd Heidi-Grande-Røys
Statsråd Heidi-Grande-Røys

Standardene skal blant annet sikre likebehandling og inkludering av alle innbyggere ved at man ikke låses til bestemte programmer og leverandører for å kunne få tilgang til informasjon på offentlige nettsteder. Ifølge regjeringen vil dette igjen bidra til jevnere konkurransevilkår mellom aktørene i markedet og legge grunnlaget for gjenbruk, deling og utvikling av fellesløsninger i det offentlige.

Versjon 2.0 av Referansekatalogen kom i juni i år, hvor nye obligatoriske IT-standarder for video-, lyd-, grafikk- og bildemateriale er tatt inn. Det skal utgis årlige revisjoner av katalogen hvor det fastsettes framtidige standarder.

I utgangspunktet skal all tekstlig informasjon publiseres ved hjelp HTML 4.01 eller XHTML 1. Når det av spesielle grunner må publiseres dokumenter på andre formater enn de nevnte, skal ODF 1.1 eller PDF 1.4-1.7 eller PDF/A benyttes. ODF og PDF kan også benyttes som vedlegg til e-post.

Det kan velges mellom flere videoformater. Alternativene er video kodet i Theora 1.0 med Vorbis 1-kodet lydspor, innkapslet i Ogg, og video kodet i H.264 med lydspor i AAC, innkapslet i MP4 (ISO/IEC 14496-10:2005). Det kan selvfølgelig også parallellpubliseres i andre formater i tillegg.

For publisering av lyd med tapsbasert komprimering benyttes Vorbis 1 innkaplet i Ogg eller MP3.

For publisering av tapsfri lyd på offentlige nettsteder er det obligatorisk å benytte FLAC 1.2.1, kapslet inn i FLACs eget innkapslingsformat eller Ogg.

Bilder som publiseres skal være utgitt i enten JPEG- eller PNG-format.

    Les også:

Les mer om: