Snart må nettsider og apper ha en tilgjengelighetserklæring

Digitaliseringsdirektoratet er igang med å lage en sentral løsning for å hjelpe virksomhetene med å følge nye EU-regler for universell utforming.

Snart må nettsider og apper ha en tilgjengelighetserklæring
Universell utforming handler om at alle skal kunne bruke tjenesten din, uavhengig av nedsatt funksjonsevne eller andre utfordringer. Illustrasjon: difi.no

Når EUs webdirektiv (WAD) blir innført i Norge, innebærer det at alle virksomheter som er omfattet av de nye kravene til universell utforming må ha en tilgjengelighetserklæring for alle nettsteder og applikasjoner.