Snart slutt med pasientjournaler på papir

Teknologi fra EMC gjør Ullevål sykehus i stand til å gå over til digital lagring av pasientjournaler og røntgenbilder. Elektroniske journaler vil være tilnærmet 100 prosent tilgjengelig. Med papir er ofte 30 prosent av journalene "borte".

Teknologi fra EMC gjør Ullevål sykehus i stand til å gå over til digital lagring av pasientjournaler og røntgenbilder. Elektroniske journaler vil være tilnærmet 100 prosent tilgjengelig. Med papir er ofte 30 prosent av journalene "borte".

Lagringsspesialisten EMC har greid å overbevise Ullevål sykehus i Oslo om at deres lagringssystemer er pålitelige nok til å betros alle pasientjournaler og alle røntgenbilder. Sykehuset har to lagringskabinetter av typen Symmetrix 3700 fra EMC, levert av Cimtec og Merkantildata. Det ene brukes til å lagre data fra blodbank, pasientjournaler og liknende. Det andre blir i løpet av høsten 1999 tatt i bruk til RIS (røntgeninformasjonssystem) og PACS (picture archiving and communication system).

Overgangen skjer gradvis. IT-sjef Roger Schäffer er overbevist om at neste år vil være "begynnelsen på slutten for pasientjournalene på papir". Han legger opp til et sentralisert informasjonssystem, der all pasientinformasjon er umiddelbart tilgjengelig for den som har behov for det.

I dag har Legevakten i Storgata og Patologisk laboratorie heldigitale systemer. Ellers er elektronisk journalføring helt eller delvis gjennomført på noen få avdelinger. Hvis en pasient overføres fra en digitalisert avdeling til en papirbasert avdeling, må journalen skrives ut, og all videre journalføring for pasienten må skje på papir.

Sammenlikning mellom et papirbasert system og et digitalt system med hensyn på trygghet og pålitelighet taler heller i det digitale systemets favør. Tapping av digitale data fra sykehus forekommer praktisk talt ikke, og journaler og annen informasjon forsvinner ikke. Men med jevne mellomrom viser det seg at rutiner for håndtering av papirdokumenter ikke følges, og følsom informasjon havner eksempelvis på dynga, eller bare er borte når den trengs.

- I så mye som tretti prosent av alle tilfellene er journaldata utilgjengelig, sier Schäffer.

Vurdert ut fra økonomi og bruk av interne ressurser er den digitale løsningen helt suveren.

Økt tilgjengelighet er også et avgjørende argument for å lagre røntgenbilder digitalt. Med manuell lagring er røntgenbilder ofte enten "borte" eller underveis. Med digital lagring spares mange hundre kvadratmeter fysisk plass, og systematikken hindrer bildene fra å forsvinne.

Schäffer nevner ellers at EMC har vist at deres system kan både moderniseres og utvides etter behov. Han frykter ikke at det vil være vanskelig om ti år å finne igjen det som lagres digitalt i dag.

Administrerende direktør Per Yngland i EMC Norge har levert lagringssystemer til flere norske sykehus. Han mener Ullevål har kjøpt et største og mest avanserte systemet, og at kontrakten er en prestisjekontrakt for selskapet.

Til toppen