Snart ulovlig å holde mobil i bil

Om alt går etter planen vedtar Odelstinget den 30. november et lovforbud mot å holde i en mobiltelefon for bilførere.

Om alt går etter planen vedtar Odelstinget den 30. november et lovforbud mot å holde i en mobiltelefon for bilførere.

I sin innstilling til Odelstingets lovbehandling sier Samferdselskomiteen på Stortinget at bilførere bare kan snakke i mobiltelefon ved hjelp av hjelpemidler som gjør at de hele tiden kan ha begge hendene på rattet.

Det er bare Fremskrittspartiet som ikke støtter dette forslaget. FrP og Høyre støtter heller ikke et forslag om å forby alt elektronisk utstyr som kan forstyrre bilføreren.

I realiteten betyr dette at lovforbudet mot å holde i mobiltelefoner gjelder fra 1. desember.

Danmark har allerede innført et lovforbud mot at bilførere skal kunne snakke i mobiltelefon samtidig som de kjører allerede fra 1. juli 1998.

I en rapport fra Transportøkonomisk Institutt heter det at "mobiltelefonbruk under kjøring generelt medfører en viss økning i ulykkesrisiko, det vil si uavhengig av hvilken telefontype som benyttes." Undersøkelsen fortalte at vel 20 personskadeulykker (eller ca. 0,23 %) i offisiell ulykkesstatistikk for personbil er forårsaket av mobiltelefonbruk.

Blant høringspartene for lovsaken var Telenor Mobil, som heller vil satse på holdningsskapende arbeid enn lovforbud.

Til toppen