Snart vet du nøyaktig hvor liten den er

"Det er en liten verden", sier vi automatisk når vi møter en fetter eller nabo på en strand i Spania eller en buss i Andesfjellene. Nå i mai vil vi endelig kunne finne ut nøyaktig hvor liten den er.

De fleste av oss har opplevd å komme i snakk med et menneske et eller annet usannsynlig sted, og det viser seg at man har en felles bekjent. Stanley Milgram, som døde i 1984, var også fascinert av dette fenomenet. I 1967 gjorde han derfor et eksperiment hvor et sett brev ble sendt fra ulike avsendere i retning to navngitte personer i Boston. Avsenderne av brevene kunne bare sende dem via noen de kjente. For de brevene som nådde frem til mottakerne i Boston, telte man et gjennomsnitt på seks hopp fra start til mål.

Dermed oppsto en idé populært omtalt som "six degrees of separation". Man mente at Milgrams eksperiment viser at enhver person på kloden kan nå frem til en hvilken som helst annen person via maksimalt seks mellommenn.

Men denne hypotesen er aldri blitt ordentlig verifisert. Nå i mai 2002 kan det hende vi får en indikasjon på om den medfører riktighet. Da ventes de første resultatene fra et kjempeprosjekt hvor e-post og internett erstatter brev og postbud i forsøket på å finne ut hvor liten verden kan være, eller om den i det hele tatt er så liten som vi har trodd de siste 30 årene.

Ved Columbia University driver et forskerteam et prosjekt som tar sikte på å finne ut hvor mange mellommenn en tilfeldig person på kloden i snitt trenger for å nå en hvilken som helst annen person, for dermed å utfordre og eventuelt verifisere uttrykket de fleste av oss overrasket har utstøtt når man treffer en som kjenner en man kjenner på et eller annet usannsynlig sted: "Det er en liten verden."

Forskerne bruker e-post som sitt verktøy, og hvem som helst kan melde seg på for deltagelse. Når du registrerer deg, får du tildelt fakta om en av noen få målpersoner spredd omkring på kloden. Din jobb er å opprette en kjede fram til denne personen ved å sende en mail videre til en person du kjenner, og som du av ulike grunner antar kan ha en relasjon eller kjenner noen som har en relasjon til målpersonen. Din venn skal så sende videre til en person han kjenner. Det er ikke lov å sende mailen til noen du ikke kjenner. Det er juks.

Av 30.000 kjeder som er opprettet, har rundt 150 nådd sine mål. I snitt har de nådd sine mål gjennom 3,8 hopp, ifølge en artikkel fra Newhouse.

Nå i mai har altså forskerne lovet å publisere de første resultatene, selv om eksperimentet som sådan fortsetter i overskuelig fremtid.

Mer om eksperimentet:

Her kan du også melde deg på som avsender eller målperson, og samtidig få en test på dine egne talenter innen nettverksbygging.
Til toppen