Snodig feil skjemmer Front Page 2000

Microsofts websideredigerer Front Page 2000 kan ikke skrive tegnene @, £ eller $ hvis du bruker standard norsk tastatur.

Microsofts websideredigerer Front Page 2000 kan ikke skrive tegnene @, £ eller $ hvis du bruker standard norsk tastatur.

Den vanlige måten å få til disse tegnene på, er å holde AltGr-tasten nede mens du trykker henholdsvis 2, 3 eller 4. Men i Front Page 2000 er disse tastkombinasjonene knyttet til valg av stil for avsnittet markøren står ved.

AltGr-1 gir stilen "Header 1", AltGr-2 gir "Header 2" og så videre til AltGr-6 som gir "Header 6".

De øvrige tegnene som krever bruk av AltGr-tasten, det vil si {, [, ], }, ´ og ~, berøres ikke. De dukker opp på Front Page-siden på vanlig måte.

I andre Office 2000-programmer, blant annet Word, er det mulig å omdefinere tastaturet ved å erstatte standardkommandoer med makroer. Denne muligheten er sterkt begrenset i Front Page, og konklusjonen må være at det er umulig for en vanlig bruker å kvitte seg med programmets sære bruk av AltGr-2, -3 og -4.

Tegnene kan skrives ved å bruke "Symbol"-funksjonen. En annen mulighet er å kopiere fra Windows' standard tegnkart. Hvis du trenger tegnene stadig vekk, kan du lære deg tegnenes ANSI-kode og bruke Alt-tasten sammen med det numeriske tastaturet - forutsatt at NumLock er "på". Hold Alt nede mens du trykker 0064 fra det numeriske tastaturet. Da får du @. Tilsvarende gir Alt-0163 tegnet £ og Alt-0036 tegnet $. Dessverre er det ofte denne metoden ikke virker på maskiner uten numerisk tastatur, for eksempel bærbare.

En kort henvendelse til Microsoft Norge fører til at Ole Tom Seiersted laster Front Page 2000 på sin PC, og konstaterer at beskrivelsen av feilen er korrekt.

- Dette er åpenbart en bug, sier Seiersted.

Til toppen