Snøfrix vant pris for fri programvare

Snøfrix, en norsk «rett fra CD»-Linux, vant NUUG og Høgskolen i Oslos pris for fremme av fri programvare.

Snøfrix, en norsk «rett fra CD»-Linux, vant NUUG og Høgskolen i Oslos pris for fremme av fri programvare.

(OBS: denne artikkelen er rettet 14. oktober 2004, se nederst)

Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Conrad Newton er vinnere av prisen for fremme av fri programvare 2004, for utviklingen av Snøfrix. Snøfrix er en «rett fra CD»-løsning som gjør at alle som er nysgjerrig på Linux lett kan få et inntrykk av hva dette er uten å måtte installere noe som helst på egen maskin. Prisen er på 30.000 kroner, og deles ut av Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo.

Ifølge NUUG har prisvinnerne vist at fri programvare er for flere enn bare nerdete gutter. Pakken inneholder store mengder programmer for nytte, lek og læring.

NUUG og Høgskolen i Oslo har begge vært med og bidratt til miljøet for fri programvare. Formålet med prisen er å øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I år var det 14 nominerte kandidater, og prisen ble overrakt av Anne Haabeth Rygg, politisk rådgiver i Barne- og familiedepartementet.

Sammen med CD-en har Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og Konrad Newton også utviklet et nettsted som vil hjelpe alle i gang med Snøfrix.

Rettelsen:

NUUG hadde oppgitt feil navn på den som overrakk prisen. Korrekt navn er Anne Haabeth Rygg.

Til toppen