Snoker i barnas nettbruk

Hver fjerde forelder sjekker barnas internett- og mobilaktiviteter.

Snoker i barnas nettbruk

Hver fjerde forelder sjekker barnas internett- og mobilaktiviteter.

I dag lanseres et nytt undervisningsopplegg i barneskolen. «Du bestemmer» er et opplegg som inviterer barn, foreldre og lærere til å diskutere og reflektere rundt bruk av internett og mobil. Nærmere 230.000 ungdomsskoleelever har brukt et tilsvarende opplegg, men etterspørselen fra skolen for et skreddersydd opplegg for de yngre har vært stor. Nå er dette på plass.

Undersøkelsen «Du bestemmer» kartlegger foreldres forhold til barnas internettbruk og er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet.

Hver fjerde forelder sjekker barnas internett- og mobilaktiviteter uten å informere barna om det på forhånd.

- Dialog mellom barn, foreldre og skole er helt nødvendig. Opplever barna mangel på respekt, kan du miste kontakten med dem. Vi må hjelpe dem med å utvikle skjønn for hva de foretar seg med nett og mobil, og hva som er god oppførsel overfor andre, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Av foreldrene som deltok i undersøkelsen, svarer 83 prosent at de sjekker barnas internett- og mobilaktiviteter. Hver fjerde forelder informerer ikke barna sine på forhånd. Internettloggen sjekkes av flest foreldre, 69 prosent, mens 44 prosent av foreldrene leser barnas mobilmeldinger, 38 prosent følger med på det som skjer i nettsamfunn og 28 prosent leser barnas MSN-samtalelogg.

I den samme undersøkelsen har Synovate spurt barn i alderen 9-13 år om hva de synes om at deres digitale aktiviteter blir kontrollert av foreldrene. Et flertall av barna er negative til kontrollen, og barna er særlig negative til at foreldrene leser mobilmeldingene deres.

Halvparten av barna svarer at de er negative til at foreldrene leser mobilmeldinger, 38 prosent er negative til at MSN-samtaleloggen blir gjennomgått og 32 prosent misliker at e-postene deres blir lest av foreldrene. Foreldrenes kontroll av internettloggen oppleves som minst negativt (20 prosent).

Over halvparten av foreldrene (52 prosent) sier at den viktigste grunnen til å overvåke barnas internett- og mobilbruk er at de ønsker å skaffe seg oversikt over barnas sosiale aktiviteter. Som andre viktige grunner for kontrollen nevner foreldrene bekymring for at fremmede skal ta kontakt med barnet (62 prosent), bekymring for at barnet skal finne støtende innhold på nettet (59 prosent) og bekymring for barnets personvern (55 prosent).

Teknologirådet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet håper at undervisningsopplegget vil legge til rette for dialog mellom barn, foreldre og skole slik at overvåkning blir unødvendig.

- Det er nødvendig for både skolegang og arbeidsliv at ungene lærer seg å navigere trygt på internett, og vi har et ansvar for å beskytte ungene våre. Men jeg tror ikke løsningen er å overvåke dem, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Undervisningsopplegget «Du bestemmer» handler om personvern på nett, digital mobbing, kildekritikk og kjøpepress på nett og mobil. Et opplegg for yngre elever har lenge vært etterspurt av skolene etter at det ble tatt i bruk i ungdomsskolen og den videregående skolen for et par år siden. Siden den gang har nærmere 230.000 skoleelever gjennomgått opplegget, og nå lanseres et nytt undervisningsopplegg skreddersydd for barn i 9-13-årsalderen.

Til toppen