Snor seg på ikke å lagre chatting

Det kan være store mørketall på innsidehandel fordi chatting ikke lagres, viser ferske tall.

Snor seg på ikke å lagre chatting

Det kan være store mørketall på innsidehandel fordi chatting ikke lagres, viser ferske tall.

Kredittilsynet står makteløse i kampen mot innsidehandel. En undersøkelse gjort av tilsynet viser at flere meglerhus ikke tar vare på lynmeldinger eller chatting med investorer. Mye av kommunikasjonen mellom meglere og deres kunder foregikk i tillegg på utapede telefoner.

Kredittilsynet ønsket å kartlegge megleres bruk av mobiltelefon, sms, msn og tilsvarende kanaler.

Så lenge brukerne ikke ber om at informasjonen lagres, er det mange leverandører som ikke lagrer. Dermed kan Kredittilsynet stå overfor en vanskelig oppgave i å dokumentere ulovlig innsidehandel, skriver Dagens Næringsliv.

Kredittilsynet har i noen få tilfeller bedt meglerhus om å få utlevert logger fra chatting mellom megler og investor.

Etterhvert som chatting øker i omfang, mener Kredittilsynet det kan være nødvendig å be om at regelverket strammes inn for å få dokumentert mer av denne kommunikasjonen.

Til toppen