SOA gir kjempekontrakt til TietoEnator

TietoEnator i har vunnet en kjempekontrakt med danske TrygVesta for å legge IT-arkitekturen om til SOA.

TietoEnator i har vunnet en kjempekontrakt med danske TrygVesta for å legge IT-arkitekturen om til SOA.

Det danske skadeforsikringsselskapet TrygVesta satser betydelige midler på å modernisere sin systemportefølje gjennom nyutvikling og videreutvikling. Utviklingen skal skje gjennom SOA (service oriented architecture), skriver selskapet i en pressemelding.

Dette er et sett av prinsipper som bidrar til å sikre gjenbruk av eksisterende systemer i nye programvarer, og skal være besparende på sikt. TrygVesta satser nå tungt på å bli en ledende bruker av SOA gjennom et partnerskap med TietoEnator.

    Les også:

TrygVesta har inngått en rammeavtale med TietoEnator som strategisk samarbeidspartner. TrygVesta regner med å kjøpe tjenester for opp mot 300 millioner danske kroner.

Avtalen med TietoEnator gjelder frem til 2008. Samarbeidet skal blant annet føre til implementeringen av en IT-arkitektur gjennom modernisering av en rekke sentrale systemer, som for eksempel salgsverktøy, CRM og kundebetalingssystem.

Satsingen kommer på toppen av en tung investering i nytt kundefrontsystem, Siebel, som nå er implementert i både Norge og Danmark.

TrygVestas investeringsprogram skal ledes fra Bergen som har en nordisk IT funksjon for strategi, arkitektur og metode. Det er denne avdelingen som har ansvar for gjennomføringen av investeringsprogrammet. I Bergen sitter IT-strategisjefen, sjefsarkitekten og to IT-strategikonsulenter.

IT-strategisjefen leder i tillegg Metodeavdelingen med mer som er lokalisert i Danmark.

TrygVesta har hentet mye inspirasjon fra IT-miljøet i Vesta, selv om det norske miljøet er langt mindre enn det danske. En rekke konsepter og prinsipper danner utgangspunkt for de løsninger og IT-metoder som nå benyttes i hele konsernet.

TietoEnator vil bygge opp sin virksomhet i Bergen som følge av denne nye avtalen.

Til toppen