SOA-pionerer er utsatt for kostnadssmell

SOA-pionerer er utsatt for kostnadssmell

En rapport fra BearingPoint tipser finansaktører om hvordan de skal angripe sin tjenestearkitektur.

Det globale konsulentselskapet BearingPoint har nettopp publisert rapporten Seven years of SOA: So what? (formatet er pdf). Rapporten sammenfatter sju års erfaring med tjenesteorientert arkitektur innen finansbransjen, og klargjør hva man bør gjøre, og hva man bør unngå.

Mange av momentene i rapporten er sammenfallende med anbefalingene IBM kom med på et omfattende SOA-arrangement i Oslo i april.

    Les også:

Finansinstitusjoner tenderer å være tidlig ute med nye typer teknologiske løsninger, og har følgelig lang erfaring med å håndtere ny teknologi. Derfor er det oppsiktsvekkende at de erfarer SOA-sammensatte applikasjoner som jevnt over dyrere å utvikle, mindre pålitelige å bruke og vanskeligere å drifte enn tradisjonelle monolittiske applikasjoner, mener BearingPoint. Poenget med SOA er nettopp å gjøre utviklingen av sammensatte applikasjoner enklere, oppnå pålitelig bruk gjennom streng overholdelse av solide standarder, og videreføre sentral kontroll over alt som har med drift å gjøre.

Flere av problemene bunner i manglende samspill mellom IT og den daglige ledelsen i den initiale utformingen av SOA-strategien. Komponentene – tjenestene – er blitt teknologiorienterte i stedet for å uttrykke selvstendige og relevante tjenester. Særlig gjenbruk relateres til teknologi og ikke til forretningsprosessen.

Dette virker kostnadsdrivende: Å utvikle med tanke på gjenbruk koster erfaringsmessig 35 prosent mer enn å utvikle med tanke på engangsbruk. Dersom komponenten ikke gjenbrukes, er SOA-utvikling kostnadsdrivende, samtidig som gevinstene uteblir.

En annen typisk feil er at finansinstitusjoners SOA-strategier ofte ikke tar opp hvordan kostnadene skal fordeles internt, hvem som skal bestemme hva som skal revideres når, hvordan ulike versjoner av samme tjeneste skal disponeres, eller hvem som har ansvaret for at orkestreringen – styringen av forretningsprosesser satt sammen av gjensidig uavhengige tjenester – går riktig for seg.

Til toppen