Software Innovation: Dobbel lansering på Software 99

Software Innovation nytter programvaremessen til å presentere de første objektorienterte utgavene av kundehåndtereren SalesMaker og dokumenthåndtereren ProArc.

Software Innovation nytter programvaremessen til å presentere de første objektorienterte utgavene av kundehåndtereren SalesMaker og dokumenthåndtereren ProArc.

Administrerende direktør Per Kveim sier det har vært en bøyg å komme gjennom teknologiskiftet, og at den tunge investeringen er en forutsetning for de vekstmålene selskapet har satt seg. Et hovedpoeng er å gjøre så mye kode som mulig uavhengig av klientplattform, slik at kunden kan fritt velge mellom tynne eller nettleserbaserte klienter, og tunge klienter, det vil si Windows PC-er.

Dagens lanseringer gjelder versjon 6.0 av SalesMaker og versjon 4.0 av ProArc. I begge er det lagt vekt på å forenkle brukergrensesnittet fra Windows, og legge et grunnlag for å tilføre nettlesergrensesnittet stadig flere av Windows-grensesnittets funksjoner.

En annen måte å beskrive denne prosessen på, er overgang fra to-lags til tre-lags klient/tjener-arkitektur.

- Med tre-lags-arkitekturen oppnår vi 70 prosent felles kode uavhengig av grensesnittet som velges, sier Kveim.

- Denne overgangen er fullført for ProArc sin del. Når det gjelder SalesMaker vil den være sluttført innen utgangen av året.

Nettlesergrensesnittet som er umiddelbart tilgjengelig for SalesMaker, tillater søk, men ikke oppdatering. Selskapets forretningsmodell innebærer at ny funksjonalitet utvikles som skreddersøm for kunder.

- Vi er i en tilbudsfase for et prosjekt som vil gi muligheten til å oppdatere SalesMaker fra et web-grensesnitt. Slik vi ser det, vil web-grensesnittet i noen år framover være en subset av Windows-grensesnittet i funksjonalitet.

Nettlesergrensesnittet er ikke den eneste tynne klienten selskapet tenker på. I samarbeid med NetCom utvikles det en trådløs Windows CE-klient.

Utviklingsplattformen til Software Innovation er preget av Windows-standarder. Dette går ikke på bekostning av integrasjon mot andre miljøer og ulike databaser. Det uttrykkes i at man holder Java på avstand, og stoler på Microsoft-baserte utviklingsverktøy og objekt-modeller.

Den viktigste nyheten i SalesMaker 6.0 er forenklingen av brukergrensesnittet, slik at det svarer til det som allerede er kjent fra Microsoft Outlook.

- Dette er en riktig tilnærming til det som blir et standard grensesnitt, mener produktansvarlige for SalesMaker, Harald Lindbäck.

Outlook preger ikke bare grensesnittet til SalesMaker. Hvis kunden ønsker det, kan programmets egen håndtering av e-post og kalender sjaltes helt ut, og erstattes av Outlook. I Software Innovation er man svært stolt over denne integreringsmuligheten.

SalesMaker er en svært omfattende pakke med kundeoppfølging, salgsstøtte, produktstøtte og markedsstøtte, beregnet på store organisasjoner. Etter ønske kan det integreres mot sentrale økonomisystemer.

- Markedet for denne typen systemer vokser med 40 til 50 prosent i året, sier Kveim.

- Vår vekst har vært på 50 til 60 prosent. Vi merker lite til utsettelser på grunn av år 2000. Det vi merker, er at mange ønsker først å bestemme seg for økonomisystem, før de begynner å diskutere konkret valg av bedriftsomfattende kundehåndtering. Vi kan bruke lang tid på å overbevise organisasjoner om at dette trengs. Så må vi igjen overbevise om at de bør velge oss. Valget av et slikt verktøy har stor innvirkning på hvordan en organisasjon fungerer, siden det oftest er det første bedriftssystemet som alle kommer i direkte kontakt med, i motsetning til økonomi- og arkiveringssystemer som bare berører et fåtall direkte.

Kveim mener dokumenthåndtereren ProArc faller i kategorien programvare for et av våre nyere moteord, kunnskapsforvaltning. Systemet har hittil vesentlig markert seg innen olje og offshore, med 70 installasjoner og 18.000 registrerte brukere. Veksttakten er for tiden 70 prosent i året, og forventningene er store.

- Det gjelder å ta vare på bedriftens felles hukommelse, sier produktdirektør John Olav Teige.

- Opptil 90 prosent av all bedriftsinformasjon er i ustrukturerte dokumenter, og mye erfaring går tapt når prosjektgrupper oppløses og folk slutter.

ProArc beskrives som et kombinert system for å holde rede på dokumenter - med funksjoner som skanning, fritekstsøk, arkivering, e-post-fangst og så videre - og for å organisere arbeidsflyt. Brukergrensesnittet i 4.0 er forbedret langs de samme linjene som for SalesMaker. Nettleserklienten gir anledning til å lese alle dokumenter. En oppdatering i mai vil la kunden nytte nettleseren til også å opprette nye dokumenter. Andre forbedringer i 4.0 gjelder fritekstsøk gjennom hele arkivet, en mappestruktur med hovedkategorier som "personlig", "gruppe" og "felles" - som også kan nyttes når dokumenter skal holdes internt eller gjøres tilgjengelige på ekstranett eller Intranett - og en tettere integrering mot dokumentproduserende verktøy, eksempelvis Microsoft Office og Lotus SmartSuite.

Til toppen