Software Innovation får trolig to nye kontrakter

Software Innovation-sjef Per Kveim ligger an til to nye seiere i den viktige rammeavtalen i Danmark.

Software Innovation-sjef Per Kveim ligger an til to nye seiere i den viktige rammeavtalen i Danmark.

Kontraktsforhandlingene skjer med utgangspunkt i rammeavtalen FESD (Fællesoffentligt Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) som omfatter hele offentlig sektor i Danmark.

I en melding heter det at bakgrunnen for at Bornholms Regionskommune og Ribe Kommune har valgt å gå i kontraktsforhandlinger med Software Innovation, er at Public 360 er en meget brukervennlig løsning basert på en moderne teknologisk plattform. I tillegg har kommunene lagt vekt på de utvidelsesmulighetene som ligger i løsningen i forhold til service overfor publikum samt mulighetene for kunnskapsdeling på tvers av etater.

- Når løsningen er tatt i bruk, vil den understøtte det daglige arbeidet for henholdsvis ca. 600 medarbeidere i Bornholms Regionskommune og ca. 200 medarbeidere i Ribe Kommune, heter det i meldingen.

Software Innovation er i ferd med å levere Public 360 til en rekke danske og norske offentlige virksomheter herunder det danske Folketing, Albertslund Kommune, Arbejdsdirektoratet, Danmarks Statistik og Oslo Kommune.

Til toppen