Software Innovation fikk dansk storavtale

Software Innovation har som en av tre leverandører, inngått en rammekontrakt med den danske stat, Amtsrådsforeningen og Kommunenes Landsforening om leveranse av elektronisk saks- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system). Rammeavtalen går under navnet FESD (Fællesoffentligt Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering), forteller selskapet.

Kontrakten er foreløpig en rammeavtale og det gjenstår for Software Innovation å vinne kontrakter overfor de enkelte offentlige etatene i Danmark.

"FESD-prosjektet anslår et totalpotensial for rammeavtale-vinnerne på 100.000 - 200.000 brukere i avtaleperioden på 4 år med opsjon på 2 år. Det er et mål for FESD at ca. 70-80% av disse vil benytte rammeavtalen.

FESD-prosjektet skal resultere i at offentlige organisasjoner går over til full digital forvaltning for å oppnå kvalitets- og effektivitetsgevinster. Målet er at det oppnås en lettelse av det daglige arbeide, effektivisering og bedre samarbeide internt og med borgere, virksomheter og andre myndigheter.

- Software Innovation vil gjennom FESD avtalen og den posisjon vi nå får i markedet være den toneangivende leverandøren i Norden innen elektronisk saks- og dokumenthåndtering. Avtalen innebærer også et definitivt gjennombrudd for vår nye løsningsfamilie growBusiness Solutions, sier konsernsjef Per Kveim i Software Innovation ASA.

- Danmark og Norge har lik forvaltningstradisjon og bygger sine ESDH løsninger på de samme standarder. Dette er en styrke for begge markeder og sikrer en solid kundebase og videre produktutvikling for dette markedet i Norden. Inngåelse av en slik rammekontrakt vil naturligvis ha stor økonomisk og strategisk betydning for Software Innovation, sier Kveim.

Gjennom avtalen forplikter også Software Innovation seg til å videreutvikle sine løsninger for til en hver tid å kunne tilby det offentlige et ESDH-kjernesystem tilpasset FESD-standardens krav. I rammeavtalen ligger også tilbud om tilstøtende ytelser innen effektivisering, prosessforbedring og drift. Software Innovation benytter PLS Rambøl Management som underleverandør innen management consulting tjenester," skriver selskapet.

Til toppen