Software Innovation overtar for WM-Data

Software Innovation overtar alle WM-datas aktiviteter innenfor elektronisk saks- og dokumenthåndtering i Danmark.

Software Innovation overtar alle WM-datas aktiviteter innenfor elektronisk saks- og dokumenthåndtering i Danmark.

Avtalen omfatter alle aktiviteter relatert til ESDH produktet (elektronisk saks- og dokumenthåndtering) som Opus/FileNet, en rekke kunder innenfor offentlig og privat sektor og seks medarbeidere. Tilsammen utgjør aktivitetene en årlig omsetning på rundt seks millioner kroner.

Oppkjøpet betyr at de eksisterende Opus-kundene blir kunder i Software Innovation som har ESDH som sin kjernekompetanse og strategisk fokusområde. Eksisterende kontrakter og serviceavtaler vil bli videreført. Overtakelsen åpner samtidig opp for nye muligheter i sammenheng med Software Innovations løsninger og tjenester på ESDH-området.

Software Innovation inngikk tidligere i år - som en av tre leverandører - en fireårig rammeavtale med FESD (Fællesoffentlig Sags- og Dokumenthåndtering). FESD avtalen har til formål å koordinere og samordne fremtidig innkjøp av offentlig saks- og dokumenthåndteringssystemer i offentlig sektor i Danmark.

De offentlige kundene vil bli tilbudt oppgradering til Public 360, som er løsningen Software Innovation tilbyr innenfor FESD-rammeavtalen.

Til toppen