Software Innovation på handletur i Sverige

Software Innovation, med Per Kveim i spissen, kan sikre seg 40 ansatte i Sverige for en billig penge.

Software Innovation, med Per Kveim i spissen, kan sikre seg 40 ansatte i Sverige for en billig penge.

Software Innovation, produsent av systemer for dokumentadministrasjon, har en av Norges beste historikk på oppkjøp. Nå er Per Kveim igjen på handletur, for dårlige tider betyr lave priser for dem som har penger eller en hyggelig verdi på aksjene.

Her er børsmeldingen Software Innovation sendte ut i ettermiddag:

"Software Innovation har fremlagt et bud på overtagelse av det svenske IT-selskapet Mynta Management & IT AB. Mynta tilbyr virksomhets- og utviklingskompetanse innen reiselivsbransjen, finans- & forsikringsbransjen, telekombransjen samt offentlig sektor. Selskapet har 40 konsulenter med høy kompetanse og bred erfaring på forretningskritiske løsninger. Blant Myntas kunder finnes Telia, Länsförsäkringar, SAS, Skandia m fl.

Mynta er strukturert for dagens markedsforhold og forventes å gi positivt resultatbidrag i inneværende og kommende år.

Budet er gitt med en resultatavhengig kjøpesum på 2 ganger EBIT i 2002 og 4 ganger EBIT i 2003. Minimumsbetaling er satt til 2,5 mSEK. Selskapet antas i tillegg å behøve en oppkapitalisering på 3-5 mSEK. Kjøpesummen skal betales i form av Software Innovation-aksjer hvor 75% av betaling gjøres på kurs 50 Nok og 25% av betalingen gjøres på markedskurs ved signering. Det skal gjennomføres en due dilligence i august. Signering av endelig avtale forventes å finne sted medio september 2002.

Software Innovation er med sine 650 ansatte et ledende programvare- og konsulentmiljø i Norden innen virksomhetskritiske løsninger som støtter kunderelaterte prosesser (CRM), dokument- og arbeidsflyt( Document Management), og forretningskritisk rapportering og analyse (Business Intelligence og Datawarehouse). Alle løsninger legger opp til kommunikasjon via intern eller ekstern web portal og støtte for alle kommunikasjonskanaler. Software Innovations mål er å bidra til at våre kunder utvikler effektive prosesser som støtter deres verdiskapning og vekst."

Til toppen