Software Innovation webifiserer alle sine produkter

En av Nordens største CRM-leverandører, Software Innovation, endrer hele sin produktstrategi: - Nå skal alle produkter løftes over til web, forteller administrerende direktør Per Kveim.

En av Nordens største CRM-leverandører, Software Innovation, endrer hele sin produktstrategi: - Nå skal alle produkter løftes over til web, forteller administrerende direktør Per Kveim.

Børsnoterte Software Innovation ASA (ticker: SOI) arrangerer i skrivende stund en pressekonferanse i Oslo der selskapets ledelse redegjør for sin nye produktstrategi og oppkjøpet av et dansk kundesystem.

Administrerende direktør Per Kveim sier i en børsmelding at endringen av produktstrategien vil få "meget store konsekvenser" både for selskapet og dets kunder.

- Bruken og tilgjengeligheten av våre løsninger blir sterkt forenklet og dermed meget kostnadseffektiv. Bruk av løsninger med web-grensesnitt betyr at brukerne bare jobber via nettet. Man installerer ikke produktene lokalt, men henter både programvare og data via Internett ved bruk av en vanlig nettleser. Data og programvare plasseres sentralt, tilgjengelig for alle definerte brukere - gjerne geografisk spredd, forteller Kveim.

Software Innovation ser mange fordeler med den nye produktstrategien: Blant annet slipper hver enkelt kunde å foreta kostbare og tidkrevende installasjoner, supportbiten blir enklere og driftskostnadene reduseres. Også maskinvaren blir

rimeligere fordi bruken ikke lenger krever kraftige, kostbare PC-er.

- Vi tror at markedet i Europa vil dreie mot markant mot bruk av web-applikasjoner i år. Dette skiftet så vi i USA allerede i fjor. Vi mener det er viktig å være tidlig ute med denne teknologien - allerede nå kan vi gi våre kunder store konkurransefordeler, og vår egen konkurranseevne styrkes av webifiseringen, mener Kveim.

Til tross for webtilpassingen understreker Software Innovations ledelse at selskapet fremdeles vil ivareta sine eksisterende kunder med Windows-klienter.

digi.no kommer tilbake med en fyldigere dekning etter at pressekonferansen er avsluttet.

Til toppen