SoftWindows-produsent taper 20 mill

Dramatisk svikt i salget er årsaken til at Insignia Solutions leverte elendige tall for sitt fiskale 2. kvartal.

Dramatisk svikt i salget er årsaken til at Insignia Solutions leverte elendige tall for sitt fiskale 2. kvartal.

Insignia Solutions tapte $2,7 millioner av en omsetning på $9,7 millioner i fiskalt 2. kvartal som endte 30. juni. I tilsvarende kvartal i 1996, omsatte selskapet for $14,9 millioner og tjente $420.000.

Salget av Mac-relatert programvare falt med 49 prosent, mens selskapets NTrigue-produkter, fjernklientprogramvare for serverbaserte Windows NT-applikasjoner, vokste med 11 prosent og stod for 43 prosent av selskapets kvartalsomsetning.

Etter å ha dominert for programvareemulering av Windows for Mac, har flaggskipproduktet - SoftWindows - fått konkurranse fra den nylanserte Windows-emulatoren, Connectix Virtual PC.

Selskapet venter seg mye av den nye Windows-emulatoren, RealPC - som blant annet har full SoundBlaster- og joystick-support, men det er fortsatt en god stund til produktet kommer på markedet.

Til toppen