- Søk blir like stort som fisk og olje

Søketeknologi blir en av Norges viktigste eksportartikler, tror Comperio-sjef Jørn Ellefsen.

Jørn Ellefsen fra Comperio er overbevist om at søk vil bli en av Norges viktigste eksportartikler.
Jørn Ellefsen fra Comperio er overbevist om at søk vil bli en av Norges viktigste eksportartikler.

Søketeknologi blir en av Norges viktigste eksportartikler, tror Comperio-sjef Jørn Ellefsen.

Microsoft gjennomførte forrige måned sitt oppkjøp av Fast, og sørget med det for at det norske flaggskipet innen søk havnet på utenlandske hender.

- Det er trist at norsk søketeknologi forsvinner inn i Microsoft, men for oss er det gode nyheter, sier Comperio-sjef Jørn Ellefsen.

Comperio er et av flere norske konsulentselskaper som spesialiserer seg på å levere komplekse søkeløsninger, og har som eneste selskap status som ”Global Gold Partner” for Fast.

- Fast har vært flinke til å bygge opp et marked, men de har ikke vært like flinke til å tjene penger. I fjor tapte de én krone for hver krone omsatt, forteller Ellefsen, som minner om at Intellisearch og flere andre norske søkeselskaper har slitt med betydelige underskudd.

Sånn kan det ikke fortsette, sier Ellefsen, som mener det er nødt til å skje konsolideringer i søkebransjen. Microsofts oppkjøp av Fast er et konkret eksempel på at konsolideringen har begynt.

Det baner vei for et større marked, og Comperio-sjefen forventer en tornadoeffekt når Microsoft-muskelen begynner å formidle Fast-teknologi til sine kunder.

- Vi er spente på hvor tornadoen vil slå ned. Utbredelsen av søk vil bli kolossal, og vi posisjonerer oss for å være der tornadoen kommer, sier Ellefsen til digi.no.

De siste ukene skal selskapet ha kommet i kontakt med mange potensielle kunder, og de begynner allerede å se effekten av oppkjøpet.

- Modellen vi har rundt søkeplattformen til Fast er unik. Ingen andre i verden har flere konsulenter enn oss på deres søkeplattform, sier Ellefsen.

Ved å skape bånd mellom næringsliv, forskning og utvikling har Norge klart å få frem et av verdens beste selskap på søk. Ellefsen er overbevist om at søk vil bli en av Norges viktigste eksportartikler.

- Mange norske selskapet har vært tidlig ute med å ta i bruk søketeknologi, og det gjør at Norge har et fortrinn.

- Vi har allerede olje og fisk, men søk vil bli like stort - Det dukker opp en underskog av nye selskaper rundt søk, noe Comperio er eksempel på. Mitt håp er at kunnskapsklynger med spesialiserte aktører kan vokse ut fra søkenæringen i årene fremover, og bli til et nytt Silicon Valley.

- Vi har allerede olje og fisk, men søk vil bli like stort. Med oppkjøpet av Fast blir det eksport av en hel søkeplattform, sier Jørn Ellefsen til digi.no.

- Hva kan søk innebære for norsk næringsliv?

- Det vil i vesentlig grad effektivisere norsk næringsliv. Det vil vokse frem fundamentalt nye verdikjeder med søk som vi ikke har sett før.

Ellefsen ser blant annet for seg hvordan søketeknologi kan revolusjonere anbud og innkjøp av håndverkstjenester i en slags live anbudsløsning. Innen relativt kort tid kan dette være på plass, mener han.

Til tross for troen på en lysende fremtid, er ikke Comperio-sjefen videre imponert over den politiske styringen og næringens betingelser.

- Det brukes altfor lite midler innen forskning i Norge, og det er et problem at midlene per definisjon skal rutes utenfor der kompetansen holder til.

- Det er allerede en klynge og et velfungerende næringsliv innen søk i Oslo, da er det synd at man suboptimaliserer satsingen på Norges nye vekstnæring ut fra rene politiske hensyn, sier Ellefsen.

Til toppen